Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

19.01.1891 р. До Василя Лукича

Львів 19/І 1891

Дорогий друже!

Посилаю тобі шматочок казки – не було коли більше перекласти – і цілу переробку поеми Гартмана фон Ауе «Бідний Генріх». Думаю, що вона тобі подобається і що ти пустиш її у «Зорю». Напиши мені,

1) чи піде «Наречена з Корінфа»?

2) чи піде «Бідний Генріх»?

3) коли би ти думав подати «Казку», щоб я до того часу міг тобі зладити хоч половину перекладу, а коли можна, то й увесь.

Коли буду мати час, то постараюсь для шевченківського н[оме]ра зладити тобі статтю «Шевченко героєм польської революційної легенди», або коли вона тобі не в лад, то другу «Шевченко і попередня література українська». Напиши, котру з сих двох статей волиш; перша у мене майже готова, для другої треба ще збирати матеріал, хоч його й недалеко прийдеться шукати.

Цілую тя і кланяюсь усім знайомим.

Твій Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Україна», 1927, № 5, с. 103 (публікація М. С. Возняка «Листи Ів. Франка до Вол. Левицького»).

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1118).

Посилаю тобі шматочок казки… – Йдеться про казку І. Франка «Без праці» («Зоря», 1891, № 15 – 19), яку він надсилав до «Зорі» частинами, перекладаючи з власного польського рукопису.

Переробку поеми Гартмана фон Ауе «Бідний Генріх». – Переспів поеми старонімецького поета 12 ст. Гартмана фон дер Ауе «Der arme Heinrich», зроблено І. Франком за пізнішою (1837) переробкою німецького поета А. Шаміссо (див.: Chamisso’s Werke. Herausgegeben von H. Kurz, В. 1. Leipzig, с. 230 – 240). Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 223. Надруковано: Буковинський православний календар на рік 1892. Чернівці, 1891.

«Наречена з Корінфа» – балада Й.-В. Гете. За життя І. Франка цей переклад не публікувався. Вперше надруковано в кн.: В століття смерті Йоганна Вольфганга Гете. Львів, 1932, с. 65 – 67.

…чи піде «Бідний Генріх?» – Василь Лукич у листі до І. Франка від 26 січня 1891 р. сповістив, що обидва переклади йому подобаються, але не можуть бути вміщені в «Зорі», оскільки протягом 1891 р. журнал друкуватиме лише оригінальні твори. Крім того, він побоювався, що «Нареченою» «можуть згірчитися наші вельми моральні батьки…» (ІЛ, ф. 3, № 1612, арк. 7 – 9).

…коли б ти думав подати «Казку»… – В цитованому листі Василь Лукич повідомляв, що планує казку «Без праці» для шостого і сьомого номерів «Зорі».

…постараюсь для шевченківського н[оме]ра зладити тобі статтю «Шевченко героєм польської революційної легенди»… – Перша стаття І. Франка на цю тему була надрукована в «Зорі», 1886, № 6, згодом вона призначалася для «Киевской старины», але була заборонена російською цензурою. В доповненому вигляді І. Франко пропонував її 1891 р. «Зорі», але Василь Лукич відмовився від її публікації (ІЛ, ф. 3, № 1612, арк. 8). Надруковано в журналі «Житє і слово» (1894, кн. 3). В ювілейному номері «Зорі» І. Франко вмістив свою статтю «Тарас Шевченко» (1891, № 5).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 271.