Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 08.1891 р. До О. Ф. Франко

Кін. серпня 1891 р. Львів

Олеськів хоче перенестися до Львова, подався до семінарії учительської, та не знати, чи приймуть. Величко вернув з Парижа і набалакав мені про Кобринську таку масу всякого свинства, що аж уші болять. Лист її, про котрий я тобі згадував, був писаний внаслідок її сварки з Ромцею і Величком. А все-таки козак-баба, вижила сестру і зятя з батьківського дому, вони мусили найняти собі жидівську хату і там живуть. Озаркевичі в Городку.

Про себе мало що маю тобі додати. Я здоров, тільки очі поболюють, ну, та се, мабуть, звичайна моя літня слабість. З грошей, що були у Вислоуха, я взяв 100 з[олотих] р[инських] на сплату довгів, а прочі 400 оставив йому на новий вексель на дальшого півроку. Думаю, що по видрукуванні в «К[иевской] стар[ине]» Шумлянського і Кобилиці я буду міг відложити назад ті гроші, що тепер приходиться потратити. Немент[овський] прислав за друк віршів своєї жінки 20 з. р., котрі я й уплатив друкарні, так що сей томик нічого майже мені не коштує, а користь деяку все-таки принесе.

Коли ти думаєш вертати додому? Я думаю, що з кінцем сентября по лат[инському] стилю. Я би в такім разі виїхав зі Львова десь коло 20-го сент[ября] н[ового] с[тилю], побув би пару день у Києві, а відтам заїхав до Ковля, забрав вас, та й додому. Впрочім, напиши мені сама, як має бути.

Оце, здається, перебалакав усе, що було на умі. Баштового висилатиму, хоч сказавши правду, воно таке дрантиве і скучне, що ви ледве чи дочитаєте до кінця. Нечуївщина в самім водянистім роді. Цілую тя і дітей.

Твій Іван.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1607, арк. 373).

Датується за змістом: наступний лист І. Франка до О. Франко написаний 31 серпня 1891 р., з Колодяжного вона повернулася 6 вересня 1891 р.

Величко вернув з Парижа… – В грудні 1890 р. Г. Величко виїхав у Париж, де слухав лекції з географії та історії в Сорбонні й «Collége de France» (див. його лист до І. Франка від 22 грудня 1890 р. – ІЛ, ф. 3, № 1607, арк. 73).

…внаслідок її сварки з Ромцею… – Йдеться про сестру Н. Кобринської Ієроніму Величко. Див. лист О. Франко від 25 листопада 1891 р. (ІЛ, ф. 28, № 1436).

Озаркевичі в Городку. – Йдеться про брата Н. Кобринської Лонгина Івановича Озаркевича та його дружину, які жили в м. Городку.

…по видрукуванні в «Киевской старине» Шумлянського і Кобилиці… – Статтю І. Франка «Иосиф Шумлянский, последний православный єпископ львовский и его «Метрика» надруковано в журналі «Киевская старина», 1891, кн. 6 – 7. Стаття «Лук’ян Кобилиця» в «Киевской старине» не друкувалися.

Немент[овський] прислав за друк віршів… – Ян Нементовський, чоловік Уляни Кравченко. Йдеться про її збірку «На новий шлях», видану І. Франком 1891 р.

Баштового висилатиму… – Йдеться про статтю І. Нечуя-Левицького «Українство на літературних позвах з Московщиною» («Діло», 1891, 1 квітня – 11 травня).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 293 – 294.