Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.11.1891 р. До А. Ю. Кримського

Львів

Шановний земляче!

Даруйте, що так опізнився з відповіддю на Ваш лист. Дуже він для мене інтересний як документ, що посвідчує, як розвиваються і виростають тепер в Росії люди молодого покоління. Як жаль, що Ви не могли приїхати на кілька часу в Галичину та придивитися до наших людей і обставин; думаю, що се було би для Вас, певно, з користю. Для Вашого сангвінічного темпераменту конче треба якнайширшої знайомості світу, особливо того тіснішого світу, що зветься русько-укр[аїнською] землею, на котрій Ви хочете працювати.

Тільки така знайомість охоронить Вас від помилок і надто сангвінічних надій на одну якусь партію, одного якогось чоловіка, навчить Вас відрізнювати фразу від діла. Я в тім пункті наробив також багато сумних і важких досвідів, і дай боже, щоб нікому не прийшлось їх робити. У мене кілька разів доходило до того, щоб або з ума зійти, або втопитися, так я був сам собі обрид через хитання «между чахи и ляхи», і для того для таких помилок у мене багато співчуття і толеранції.

З словником робіть як знаєте, тільки вже як починати, то доводьте конче до кінця, бо проспекти, відозви і т. ін., за котрими нема діла, підкопують кредит цілого пишучого гурту. А на мою думку, ліпше би було Вам особисто не виступати з сим планом тепер, а лишити його трохи на пізніше, коли покінчите свої екзамени, а то словник може Вас затягнути в роботу, котра Вам тепер не по дорозі і могла б забрати багато часу.

Щодо друку Ваших оповідань, то я радо згоджуюся допомогти Вам не тільки своєю радою, але й кредитом у друкарні. Коли б Ви хотіли взяти на себе часть видатку, то я готов видрукувати Ваші оповідання в своїй «Літ[ературно]-наук[овій] бібліотеці», де воно вийде найдешевше. В тім виданні аркуш друку (32 маленькі сторони) коштує 16 гульд[енів]. Ваше оповіданнячко «В обіймах старшого брата» винесло б, я думаю, не більше двох аркушів. Половину кошту я візьму на себе, так що Вам прийшлось би заплатити не більше 15-ти рублів (числю вже обложку і брошуровку).

Я радив би Вам у разі Вашої охоти друкувати й другі оповідання, держатись і далі сього способу і випускати малими книжечками, котрі все-таки у нас швидше йдуть і котрі легше й Вам переслати. По видрукуваний звісно, Вам приходиться половина екземплярів. Правда, переслати Вам їх буде трудно, але можна продавати тут, а половину виручки слати Вам. Буде се, звісно, капанина: наклад в 600 екземпл[ярів] розходиться у нас не швидше як в 3 – 4 роки, та все-таки капати потроху буде, а Вам не прийдеться запозичуватися.

На Вашу орієнталістику надіюся також найти місце. У нас розпочало товариство «Академічне братство» видавати осібними книжечками всякі праці на пам’ятку свого 20-літнього існування. Перша книжечка «Жіноча неволя в історичнім розвою» М. Ганкевича була конфіскована. Друкується друга книжечка, політичні поезії Гейне («Deutschland» і ще деякі) мого перекладання. Ся книжечка (вона буде обнімати 6 або більше листів друку) має бути початком «Антології заграничної поезії» в перекладах на нашу мову. Така антологія була віддавна моєю мрією, і я старався 3 роки тому назад підбити до співробітництва над нею Сивенького, та з сею полтавською галушкою годі було договоритися до діла.

На другий томик антології у нас є приладжено дещо з Віктора Гюго, і я надіюся на співробітництво при сьому томику Лесі Українки. Чому б, напр., на третій томик не можна дати Вашу антологію з перських поетів, з коротеньким нарисом історії перського письменства і біографійками видніших поетів? У мене є така перська антологія по-німецьки (впорядкував Гарт), і вона мені дуже сподобалася. Чи Ви й санскритист? Чи могли би перекладувати дещо й з індійського? І на яку Ви службу думаєте поступати?

За «Указатель Чтений» велике Вам спасибі, а так само й за каталоги. З них мені пригодився тільки каталог Шибанова, з котрого я просив би Вас закупити мені ось які книги:

Каталог XLI.

№ 32. Буслаев, Исторические очерки русской нар[одной] словесности (8 руб.).

№ 131. Кирпичников, Опыт… Поэмы ломбардского цикла (50 коп.).

№ 224. Никитский, Очерк внутренней истории церкви в Великом Новгороде (1 р. 50 коп.).

№ 293. А. Попов, Изборник славянских и русских сочинений і т. д. (3 руб.).

Дуже і дуже потрібні були б мені також речі № 150 Кушелев-Безбородко, Памятники старинной русской литературы, вып. 1, 3 і 4 (вип. 2 у мене є), та цілість дуже дорога, 20 руб., а поодиноких випусків, мабуть, годі буде дістати. Та якби можна було дістати за дешевшу ціну (я за 2 вип. у Львові заплатив 1 гульд[ен]), то, будьте ласкаві, купіть.

Вищевиписані книжки по каталогу коштували би 13 руб. На се я посилаю Вам тепер 4 руб., бо більше не маю під руками. Та я прошу Вас ось о що: коли у Вас також нема під руками лишніх грошей, то не спішіться купувати книжок, а напишіть мені зараз, і я по першім вишлю Вам решту. Коли ж маєте зайві гроші, напр., призначені на друк Вашої повістки, то зробімо так: доложіть своїх грошей до тих, що Вам посилаю, купіть книжки і вишліть мені, а гроші, видані Вами, підуть на рахунок друку Вашого твору.

Звісно якби можна у Шибанова дещо виторгувати, то було б добре. Крім Кушелева-Безбородька, мені дуже потрібні би були ще Тихонравова «Летописи русской литературы». Я, мабуть, уже колись писав Вам про них. Будьте ласкаві і пошукайте за ними по книгарнях та «ларях»: коли б можна було дешево купити (10 – 15 руб.), а у Вас були би гроші, то купіть, а коли видання (його, мабуть, щось 4 томи) стоїть дорожче, то напишіть мені, а я поміркую, чи і в якім часі міг би стягнутися на гроші.

Не прогнівайтесь, що навалюю на Вас так багато роботи. Може, доведеться колись чим-небудь відслужитися. Бувайте здорові!

Ваш Ів. Франко.

29/11 1891. Львів

Що Ви Агафангел, се Ви самі колись писали, значить, не секрет.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 438 – 440.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 51).

…опізнився з відповіддю на Ваш лист. – А. Кримський в листі до І. Франка від 14 – 15 листопада 1891 р. (ІЛ, ф. 3, № 1612, арк. 189 – 200) визнав помилковими свої попередні полемічні виступи проти М. Драгоманова, «Народу» та радикальної партії.

З словником робіть як знаєте… – За свідченням А. Кримського (ІЛ, ф. 3, № 1297, с. 222), на той час він уже послав до «Зорі» свою статтю «Наша язикова скрута та спосіб зарадити лихові», яка закінчувалася закликом до всіх бажаючих взяти участь у складанні російсько-українського словника («Зоря», 1891, № 24).

Перша книжечка… – Йдеться про вид.: Ганкевич Микола. Про жіночу неволю в історичнім розвою. Львів, накладом товариства «Академічне братство», 1891. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 1000.

…підбити до співробітництва над нею Сивенького… – В. І. Самійленка.

На другий томик антології у нас є приладжено дещо з Віктора Гюго… – Цей томик не був надрукований.

У мене є така перська антологія… Hart J. Divan der persischen Poesie. Halle, 1887. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 125.

Шибанов – московський книготорговець-антиквар.

Буслаев, Исторические очерки…Буслаев Ф. Исторические очерки русской народной словесности у искусства, т. 1 – 2. Спб., 1861. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 1926, 1927.

Никитский, Очерк… – Никитский А. Очерк внутренней истории церкви в Великом Новгороде. Спб., 1879. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 1009.

А. Попов. Изборник… – Попов Андрей. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М., 1869. Зберігається в бібліотеці І. Франки, № 1202.

…Кушелев-Безбородко, Памятники… – «Памятники старинной русской литературы», видані Г. Кушелевим-Безбородьком за редакцією М. Костомарова та О. Пипіна (т. 1 – 4, Спб., 1860 – 1862). Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 741.

…Тихонравова «Летописи»… – Летописи русской литературы и древности, издаваемые Николаем Тихонравовым, т. 1 – 5. М., 1859 – 1863. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 1020 – 1024.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 310 – 313.