Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Нариси з історії української літератури в Галичині

Іван Франко


Примітки

Вперше під назвою «Szkice z dziejów literatury rusińskiej w Galicji» надруковано в журн. «Głos» (Варшава), 1888, № 2, с. 14 – 15; № 4, с. 42 – 43; № 5, с. 52 – 53; № 12, с. 137 – 138.

У листі до М. Драгоманова від 19 березня 1888 р. I. Франко, розпитуючи про новий російський журнал «Пантеон литературы», додає, що хотів би, коли се буде можливо, «заслати туди в російськім переводі свої очерки з історії руської літератури в Галичині, котрі мені попаскудила редакція «Głosu», викидаючи цитати і даючи текст з великими похибками друкарськими». На жаль, цей задум Франка лишився нереалізованим, рукопис нарисів не зберігся, тому відтворити первісний текст статті немає можливості.

Подається в перекладі за першодруком. Назви розділів додано в нашому е-виданні. У Франка розділи мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 27, с. 130 – 148.