Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

6. Якби…

Іван Франко

Якби само великеє страждання

Могло тебе, Вкраїно, відкупити, –

Було б твоє велике панування,

Нікому б ти не мусила вступити.

Якби могучість, щастя і свобода

Відмірялись по мірі крові й сліз,

Пролитих з серця і з очей народа, –

То хто б з тобою супірництво зніс?

О горе, мамо! Воля, слава, сила

Відмірюються мірою борби!

Лиш в кого праця потом скрань зросила,

Наверх той виб’єсь з темної юрби.

Та праці тої, мамо, в нас так мало!

Лежить облогом лан широкий твій,

А кілька нас всю силу спрацювало,

Щоб жить, без дяки, в каторзі чужій!


Примітки

Вперше надруковано у кн.: «Мій Ізмарагд», с. 10. Зберігся автограф (ЦНБ АН УРСР, І, № 7444, арк. 2), що не відрізняється від основного тексту. Автограф без заголовка, датований: «14.X [1897]». Подається за збіркою «Давнє й нове», с. 16 – 17.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 2, с. 185.