Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Після (не раніше) 19.06.1889 р. До М. П. Драгоманова

Львів

Шановний добродію!

Користуючись оказією, посилаю Вам звістку, що суд по розправі публічній (на котрій нікого з публіки не було) таки затвердив конфіскату «Своб[одной] России». Справоздання з розправи я подав в «Kurjeri».

Жду на переднє слово до статей про релігію і ще раз прошу о присилку давніших Ваших видань для передачі прибуваючим сюди землякам. Д[обродій] К[ониський] посилає Вам на се трохи грошей. У мене ще лежить дещо грошей, присланих Вами (20 фр[анків]), скажіть, що з ними робити. «Своб[одную] Рос[сию] для Коц[овського] пошлю.

Кланяюсь Вам і поздоровляю.

Ваш Ів. Франко.

Р. S. А інтересні речі розказує К. про Україну. Думаю, що він написав Вам обширно і докладно про все. Просто руки опадають, коли слухаєш, «do jakiego stopnia nikczemności prowincja ta zeszła». Впрочім, може бути, що оповідання трохи й пересадні, та все-таки з них віддух правдивості й щирого болю.

І. Фр.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 300.

Датується за змістом на підставі згадки про судовий процес у справі заборони «Свободной России».

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1403).

…суд… затвердив конфіскату… – Судовий процес з приводу конфіскації «Свободной России» відбувся 19 червня 1889 р.

Справоздання з розправи я подав в «Kurjеri». – Див. «Kurjer Lwowski», 1889, 22 червня.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 213 – 214.