Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Після (не раніше) 9.09.1889 р. До О. Ф. Франко

Львів

Дорога мама!

Лист твій дістав, і велике тобі за нього спасибі. Слабість мою ти почасти вгадала, вона переважно моральна, та не зовсім. Живіт у мене болить дуже, маю розвільнення, котре триває вже з малими перервами 2 тижні, а при тім внутрі болить мене часом так, що не знаю, що з собою зробити. Ночами болить мене також голова, і раз у раз чую якусь тяжесть в мозгу, немов там у мене камінь. При тім тоска у мене страшенна.

Здається, що вся причина – бездіяльність, брак воздуху (на 24 години ми ходимо тільки по півгодини на прохід). Ти помиляєшся, думаючи, що твої візити для мене прикрі, противно, по них я звичайно чуюся свіжішим, і для того бійся бога, не роби мені того, щоб бувати рідше. Вино твоє мені досі не помагає, як вип’ю сю фляшку, то зверну тобі, а більше не шли. Чаю також не треба.

А от з словарем, то ти мучиш мене дуже. Невже-таки у тебе не стає терпливості, щоб заглянути в книжку і переконатися, що се не словар гебрейський, а розправа о старословенській рукописі! Знаєш, кожний твій експеримент з тим нещасним словарем затроює мені спокій на які два дні! Попробуй ще зробити ось який експеримент: сядь собі коло стола, там, де я звичайно сидів, лицем до вікна, то по правій руці будеш мати нову шафу, а зараз коло неї стару, з відломаними дверцями. То на тій шафі, на самім розі від стола, під брошурами, лежить доволі товста книжка (так як «Русская мысль» і в такій же сірій оправі), нова, нерозрізана, отсе й є той нещасний словар.

Принеси мені, крім того, останній (5-аркушевий) н[оме]р «Зорі», а як зверну тобі «Русскую мысль», то принеси книгу Буслаєва «Народная поэзия» (вона в новій шафі, знайдеш її по каталогу).

Твої записки про холеру 1831 р. треба буде обробити в статтю історичну, та сього ти сама не зробиш. Для сього треба буде зібрати матеріал про холеру з «Gazety Lwowskiej», 1831 і 1832 р., а також найти в «Слові», 1875 чи 1876, записки монаха Коссака о паленні упирів в Нагуєвичах. Коли хочеш що небудь для сього робити, то проси або кого з академіків, щоб тобі визичили «Gaz[etu] Lw[owsku]» з бібліотеки університетської, або m-me Marie, щоб через знайомого літерата дістала ті річники з ред[акції] «Gaz. Lw.».

На сей раз кінчу, хоч багато мав би ще дечого сказати, та дозорці принаглюють до поспіху. Смотри, щоб Андруник не рвав книжок і рукописів. Цілую Вас всіх по сто раз і бажаю Вам всього доброго.

Твій Іван.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 392 – 393.

Датується за змістом на підставі згадки про лист О. Франко від 9 вересня 1889 р.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1227).

Лист твій дістав… – Лист О. Франко до І. Франка від 9 вересня 1889 р. (ІЛ, ф. 3, № 1605, арк. 279 – 282). Лист написано в тюрмі, де І. Франко був ув’язнений після арешту 16 серпня 1889 р. у справі С. Дегена та ін.

Принеси мені крім того останній (5-аркушевий) н[омер] «Зорі»… – Йдеться про здвоєний (15-16) номер «Зорі», де друкувалося продовження Франкового оповідання «Чума ». Тут же І. Франко сподівався побачити надрукованою свою статтю «Формальний і реальний націоналізм», полемічно спрямовану проти журналу «Правда». Однак у номері було вміщено лише відповідь редакції І. Франкові та іншим кореспондентам (с. 276), в якій зазначалося, що в зв’язку із зміною редактора їхні статті будуть опубліковані пізніше. Згадана стаття І. Франка так і не була надрукована в «Зорі».

«Русская мысль» – російський науковий, літературний і політичний щомісячник. Комплект «Русской мысли» за 1889 р. зберігається в бібліотеці І. Франка, № 580 – 602.

…книгу Буслаева «Народная поэзия». – праця російського філолога і фольклориста Федора Івановича Буслаєва (1818 – 1897) «Народная поэзия. Исторические очерки», Спб., 1887. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 382.

…матеріал про холеру з «Gazety Lwowskiej»… – Офіційні відомості про поширення холерної епідемії 1831 р. у Галичині («Gazeta Lwowska», 1848, 18 жовтня) використано в статті І. Франка «Сожжение упырей в с. Нагуєвичах в 1831 г.» («Киевская старина», 1890, кн. 4).

…записки монаха Коссака о паленні упирів в Нагуєвичах. – У згаданій статті І. Франко посилається на записки ієромонаха-василіана Іллі-Еміліана Коссака, вміщені в газеті «Слово», 1880, № 106.

…m-me Marie… – Можливо, Марія Вислоух.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 217 – 218.