Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

21.07.1895 р. До Франтішка Ржегоржа

Прага Неділя, д[ня] 21/VII 95

Дорогий друже!

Оце я в Празі. Чую, що Ви також тут. Як би нам побачитися? Я буду нині пополудні в Divadle, завтра рано на виставі, то загляньте до павільйону журналістичного. Поклони від Вашої сестри і швагра!

Ваш Др. Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: За сто літ, кн. 4. К., 1929, с. 277 (публікація П. Г. Богатирьова «З листування Франтішка Ржегоржа»).

Автограф, написаний латинкою, зберігається в Літературному архіві Празького національного музею. З Франтішком Ржегоржем І. Франко листувався у 11887 – 1895 рр. Збереглося 10 листів І. Франка до Ф. Ржегоржа (автографи – в Празькому національному музеї) та 43 листи Ф. Ржегоржа до І. Франка (ІЛ, ф. 3).

Подається за фотокопією автографа (ІЛ, ф. 3, № 1171).

Поклони від Вашої сестри і швагра! – Сестра Франтішка Ржегоржа і її чоловік Людвіг Дошлий жили тоді в Стрию.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 48.