Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1895 р. До Ф. К. Вовка

1895 р. Львів

Високоповажаний добродію!

Із висланих Вам на мій рахунок перед кількома місяцями 10 гульд. на закуплю книжок я одержав досі тільки одну: Morris, Legends of the Holy Rood. Значить – дещо грошей іще лишилося навіть по вирівнянню мого довгу у Picard’a. Для того обертаюся до Вас з уклінною просьбою: зробіть ласку і замовте для мене у того ж Пікара «без потери времени», щоб не купили інші тим часом, виказані в його найновішім каталозі № CXXIII книжки:

2790 М. Bonnet. Acta Thomae – 5

2791 – » – Acta Thimothei – 1/50

4584 Ryssel. Syrische Quellen – 6

Коли, б усі ті книжки були ще і Ви могли б добути їх, то я гроші, що належиться, пришлю, зараз одержавши рахунок.

Здоровлю щиро.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 974).

Датується на підставі змісту. Про вислані 10 гульденів І. Франко пише в листі, датованому січнем 1895 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 65.