Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

12.09.1895 р. До К. К. Попович

Львів Львів, д[ня] 12/ІХ 95

Вельмишановна пані!

Лист Ваш утішив мене дуже, а ще більше врадувала Ваша обіцянка взятися оп’ять за перо. Признатись Вам, я вже почав був уважати Вас пропащою силою для того, хоч і як вдячний Вам був за ті ознаки, котрі мені показували, що Ви не забули ще мене, старого знайомого, та, проте, я якось не осмілювався писати до Вас в справах особистих і боявся, щоб часом з-під пера не вирвався який докір, котрий міг би немило діткнути Вас. Тим більша була моя радість, коли з Вашого нинішнього листа я вичитав, що Ви не тільки взялися знов до літературної роботи, але не стратили до мене довір’я і готові прислати мені свої твори до перегляду, а зглядно до уміщення в«Житю і слові».

Розуміється, я з дорогої душі згоджуюся на се і, як тільки одержу Ваш рукопис, зараз прочитаю його і по всій щирості скажу Вам свою думку. Щодо «Ж[итя] і сл[ова]», то я бажаю з новим роком зробити його більше, ніж досі, органом літератури і критики; значить, побіч свого роману бажаю друкувати в кожній книжці хоч одну цілу новелу або повістку, і для того Ваше співробітництво і тут мені буде дуже пожадане. Жаль, що фінансово «Ж. і сл.» стоїть так лихо, що я й не знаю, як зможу видержати третій рік. Ну, та що діяти, треба якось видержувати.

Мій певний адрес – редакція «Kurjera Lwowskiego», Lwów, ul. Chorążczyzny, № 3. Рад би я десь восени вибратися до Буковини в цілі пошукування старих руських книг, друків та рукописів. Може, Ви або Ваш муж знає дещо про такі забутки – де і у кого можна би їх розпитати. В такім разі будьте ласкаві подати звістку або в моїм імені і зглядно на мій кошт роздобути і прислати мені що можливо. Щиро Вам буду вдячний. Поздоровляю Вас сердечно.

Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Іван Франко. Статті і матеріали, зб. 3. Харків, 1952, с. 91 – 92 (публікація М. Возняка «Листи Івана Франка до Клементії Попович»).

Подається за автографом, що зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР (ф. Воз. № 658).

побіч свого роману… – повісті «Основи суспільності».

Попович-Боярська Клементина Карлівна (1863 – 1945) – українська прогресивна письменниця і громадська діячка. Брала участь у жіночому освітньому русі в Галичині. Літературну діяльність розпочала при підтримці І. Франка. Листувалася з І. Франком у 1884 – 1895 рр. Автографи 28 листів І. Франка до К. Попович (всі пошкоджені) та 44 листів К. Попович до І. Франка зберігаються у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника (ф. М. Возняка, № 658). Фотокопії цих листів зберігаються п ІЛ, ф. 3.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 55 – 56.