Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 10.1895 р. До А. Я. Чайковського

Кін. жовтня 1895 р. Львів

Дорогий друже!

Лист Ваш попередній і сей другий одержав. Вибачайте, що не відписав Вам, хоч справи, порушені Вами, справді важні. Та я тепер, як зерно під жорновим каменем, кручуся і не маю часу дихнути, то й рад, коли можу кинути перо до рук. Вашу кореспонденцію я зладив для «Kurj[era]». Аж по її видрукуванню буду говорити о тім, щоб Вам висилали нумери, і надіюсь, що се зроблять. Кореспонденції були б пожадані хоч щотижня, але пишіть коротко, зв’язно, на малих картках (піваркуш розріжте вдовж), широко стрічка від стрічки і на одній стороні. Шліть на мої руки, бо в такім разі можете бути певні, що я постараюсь, щоб Вашого скрипту не кинено до коша. Персоналій якнайменше.

Я мав намір бути у Вас на вічу і маю сей намір і надалі. Коли Вам се догідно, то можете поручити мені реферат чи-то який політичний, чи економічний, а я постараюсь не зробити Вам встиду, – тільки завідоміть на час, щоб міг приготовитись.

Щодо чоловіка, котрий би хотів до Вас поїхати, то я наразі не знаю жодного, але буду питати: як найду, кажу йому зголоситися до Вас.

Матеріалів для рефератів, таких, котрі б можна Вам вислати, у мене нема. Всього треба, звичайно, шукати в бібліотеках.

Цілую Вас і кланяюсь добрим здоров’ям.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Новий час», 1935, 21 серпня.

Датується за змістом. Це відповідь на лист А. Чайковського від 21 жовтня 1895 р. А. Чайковський просив І. Франка підшукати йому молоду людину, правника для адвокатської практики (ІЛ, ф. 3, № 1613, с. 201).

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1253).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 56 – 57.