Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

08 – 09.1899 р. До В. Б. Антоновича

Серпень – вересень 1899 р. Львів

Високоповажний добродію!

Висилаємо Вам реєстрик і зміст рефератів, приготованих членами нашого Товариства. На жаль, не всі референти надіслали нам нарис змісту своїх рефератів. Проф. Грушевський, певно, подасть Вам зміст своїх, так само проф. Колесса, що вже є в Києві. Може, проф. Грушев[ський] буде знати зміст реферату д-ра Мирона Кордуби «Про орнамент на галицько-руських писанках». Не надіслали нам змісту рефератів: проф. Верхратський «Про угро-руські діалекти з недвижимим акцентом», д-р Охримович «Основні принципи укр[аїнсько]-руського акценту» і «Звичаєве право у гал[ицько]-руських гірняків (бойків)»; Коренець «Зносини Виговського з Польщею» і д-р Кокорудз «Причинок до розвою літературного язика в Галичині» на основі рукописних джерел.

Дуже жаль, що не довелося нам побачитись особисто і взяти участь у з’їзді. Прошу Вас прийняти запевнення, що ми всі щиро бажаємо якнайкращого порозуміння і дружнього співділання галичан з українцями, особливо на полі дорогої нам усім науки і освіти, і нам дуже прикро було почути, що в Києві панують деякі – смію сказати – непорозуміння і упередження щодо нашої роботи. Певна річ, тут єсть вина з нашого боку, особливо в тім, що не держимо тіснішого контакту з закордонними братами.

Як жаль, що мені не можна особисто бути в Києві! На моє подання до генерал-губернатора досі нема ніякої відповіді. Чи й не буде? А мені треба би бути в Росії і в чисто сімейних справах.

Щиро поздоровляючи Вас і всіх знайомих, остаюсь з глибоким поважанням.

Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ЦНБ АН УРСР, ф. II, № 3055 б).

Датується орієнтовно на підставі змісту. Лист написано після археологічного з’їзду, який відбувся 1 – 20 серпня 1899 р. у Києві. Реферати, підготовлені на З’їзд членами НТШ були надруковані в ЗНТШ, 1899, кн. 5 – 6 і 1900, кн. 3 – 4.

…проф. Колесса – Колесса Олександр Михайлович.

Кордуба Мирон Михайлович (1876 – 1947) – український історик, професор Львівського університету.

Коренець Денис (1875 – 1946) – український історик і педагог в Галичині.

Кокорудз Ілля (1857 – 1933) – педагог і літератор.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 439 – 440.