Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Югурта

Іван Франко


Примітки

«Jugurta» (1873 р.)

Вперше надруковано у кн.: Українське літературознавство, вип. 14. Іван Франко. Статті і матеріали, Львів. Вид-во Львівського ун-ту, 1971, с. 64 – 84 (публікація Т. І. Пачовського). Зберігся автограф останніх двох актів (№ 208) – зошит з першим актом драми втрачено.

Цю драму Франко написав 1873 р. у шостому класі дрогобицької гімназії як домашнє завдання з польської мови. В основу її сюжету покладено події, описані римським істориком Саллюстієм у творі «Югуртинська війна». В підвладному Риму Нумідійському царстві Югурта вбиває своїх двоюрідних братів – спадкоємців царського престолу, – щоб самому захопити владу.

Подається за автографом. Український переклад виконала Н. П. Романова.

Połoz y kres żelazo niezbłagane! – В сучасному слововживанні – nieubłagane.

То prędzej bym przypuścił… – За змістом мало б бути przepuścił (тобто пробачив).

… Bo znacznie wielka liczba żołnierzy Jugurty… – За змістом мало б бути większa.

Dumnego w swą potege Adherbala… – За змістом мало б бути dufnego.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 23, с. 179 – 253.