Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Учитель

Іван Франко

Комедія в трьох діях

Особи

Омелян Ткач, учитель, літ 35, високий, худий, покашлює, з чорною бородою і окулярами.

Юлія, його сестра, панночка, літ 20.

Іван Хоростіль, учитель, здоровий, сильний парубок, літ 28.

Микита Сойка, війт, бойко, літ 50, з короткими стриженими вусами, довгим волоссям, що спадає на плечі, в гуні повище колін, з шкіряною торбою через плечі і невідступною люлькою в зубах, котру курить і все спльовує.

Вольф Зільберглянц, високий, статний жид, літ 40, орендар, предприємець і лихвар.

Ілько Товкач, Семко Загонистий – бойки, господарі.

Марина Пасічна, вдова, господиня.

Возний.

Жандарм.

Мужики, жінки, парубки, діти.

Діється в глухім гірськім селі в наших часах.

Між другою і третьою дією минають три роки.


Примітки

«Учитель» (1911 р.)

«Учитель» (1911 р.)

Вперше надруковано в журн. «Житє і слово», 1896, т. 5, кн. 4, с. 258 – 287; кн. 5, с. 334 – 353; кн. 6, с. 410 – 433 під назвою «Quem di odere» («Учитель»). Того ж року видано окремою книжкою під заголовком «Учитель» (тексти обох публікацій ідентичні). За життя Франка було випущено ще одне видання комедії (Київ, 1911); відомостей про участь автора в його здійсненні немає.

Вперше п’єсу виставлено на сцені театру «Руська бесіда» у Львові 16 вересня 1894 р. Як повідомляла тодішня преса, «цензура поліційна вичеркнула деякі місця, а через те затерла виразистість малюнка» («Діло», 1894 р., 10 вересня).

Датується орієнтовно груднем 1893 – першою половиною 1894 р. на підставі згадки про п’єсу в листі І. Франка від 6 грудня 1893 р. до театральної секції «Руської бесіди», а також за відомостями про прем’єру.

Подається за виданням: Іван Франко. Учитель. Львів, 1896.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 24, с. 65 – 122.