Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Іван Вишенський

Іван Франко

Поема

Присвячую А. Кримському


Примітки

Вперше надруковано у кн.: «Із днів журби», с. 73 – 108.

Задум поеми виник у І. Франка в зв’язку з дослідженням життя і творчості українського письменника XVI – XVII ст. Івана Вишенського. Про видатного полеміста Франко написав ряд робіт, серед них велику монографію «Іван Вишенський і його твори» (1895).

Пізніше поему надруковано з незначними поправками у збірнику «На вічну пам’ять Котляревському», К., 1904, с. 46 – 62.

У 1911 р. І. Франко надрукував поему у кн.: «Іван Вишенський» (Універсальна бібліотека, ч. 10, Львів). Крім передмови і самої поеми, у книжці вміщено переклад твору І. Вишенського «Обличеніє диявола-миродержця» під назвою «Лови сього світу», а також статтю «Іван Вишенський, його час і письменницька діяльність». В нашому е-перевиданні розділам поеми дано назви.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 3, с. 50 – 83.