Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Іван Вишенський і його твори

Іван Франко


Примітки

«Іван Вишенський і його твори»…

Вперше надруковано у вид.: «Іван Вишенський і його твори». Львів, накладом автора, 1895. VII, 536 с.

Постать визначного українського письменника Івана Вишенського викликала у І. Я. Франка особливий інтерес. Починаючи з 1889 р., він пише ряд робіт, присвячених Вишенському: «Иоанн Вишенский. (Новые данные для оценки его литературной и общественной деятельности)». – «Киевская старина», 1889, кн. 4, с. 141 – 151; «Сочинения Иоанна Вишенского». – «Киевская старина», 1889, кн. 4, с. 21 – 63 (прилож.); «Іван Вишенський. Руський писатель XVI віку». – «Хлібороб» (Коломия), 1892, 15 квітня, с. 59 – 60; 1 травня, с. 73 – 75; 15 січня, с. 82 – 83; 1 червня, с. 89 – 90, та передрук з «Хлібороба» (Коломия, 1892).

Івану Вишенському Франко присвятив і одну з найкращих своїх поем – «Іван Вишенський», яка була надрукована у збірці «Із днів журби», Львів, 1900.

Книжка «Іван Вишенський і його твори», Львів, 1895, яка була водночас магістерською дисертацією Франка, викликала багато рецензій. Серед них відзначалась своєю детальністю рецензія А. Кримського «Иоанн Вышенский, его жизнь и сочинения». – «Киевская старина», 1895, кн. 9, с. 211 – 247; кн. 10, с. 1 – 47.

У відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР зберігаються чорнові уривки дослідження українською і німецькою мовами (ф. 3, № 544, автограф, арк. 24 – 28; 30 – 32; 43 – 44).

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 30, с. 7 – 211.