Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Boa constrictor (1884 р.)

Іван Франко

Повість


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Громадський друг», 1878, № 2, с. 98 – 109, та збірках «Дзвін», с. 187 – 202, і «Молот», с. 39 – 62.

«Boa constrictor» (1884 р.)

«Boa constrictor» (1884 р.)

1884 р. повість вийшла окремим виданням під назвою: Boa constrictor. Повість Івана Франка. Накладом редакції «Зорі». Львів, 1884. І. Франко у цей час співробітничав у редакції журналу «Зоря», і видання повісті здійснювалось за безпосередньою участю письменника.

Готуючи твір до друку окремим виданням, І. Франко провів велику роботу по редагуванню журнального тексту: крім стилістичних виправлень та вилучень натуралістичних описів лютування холери в Галичині, а також довгих діалогів, він дописав закінчення, яке має принципове значення для розуміння образу Германа Гольдкремера.

1905 – 1907 р. Франко повернувся до роботи над повістю, внаслідок чого з’явилася нова редакція твору, яка має істотні відмінності від попередніх публікацій.

Відомі переклади повісті на інші мови. У 1884 р. за окремим виданням, але без доданого закінчення повість перекладена польською мовою і в серпні того ж року надрукована у місячному додатку до журналу «Przegląd tygodniowy życia społecznego literatury i sztuk pięknych» (т. 2, Варшава) під назвою: Boa constrictor, studyum powieściowe. Przekład z rusinskiego. Przejrzany i uwagami opatrzony przez autora. Переклад здійснив Ф. Щенсни-Дашинський (див. його листи до І. Франка з приводу перекладу повісті – ф. 3, № 1618, с. 367 – 369).

1897 р. за виданням 1884 р. Фр. Главачек переклав повість чеською мовою (вийшла в серії «Ottova Svetova knihovna», т. 28 – 29), а 1901 р. за чеським перекладом К. Гельбіх переклав повість німецькою мовою («Arbeiter Zeitung», № 47).

1898 р.В. Бонч-Бруєвич здійснив переклад повісті російською мовою. Царська цензура заборонила видавати твори І. Франка, і повість у перекладі В. Бонч-Бруєвича не побачила світу.

Подається за виданням 1884 р. В нашому е-перевиданні ви можете побачити варіанти тексту з першодруку, скориставшись блоком управління варіантами.

«Przegląd tygodniowy» – польський прогресивний журнал, виходив у Варшаві в 1866 – 1905 рр.

Щенсни-Дашинський Фелікс (1864 – 1890) – один з учасників раннього соціалістичного руху в Галичині, публіцист, перекладач, товариш І. Франка.

Главачек Франтішек (1876 – 1972) – чеський громадсько-культурний діяч, знайомий Франка, дослідник, перекладач і пропагандист його творів, активний учасник боротьби проти фашистських окупантів в Чехословаччині.

Гельбіх Карл – лікар. За свідченням Ф. Главачка, загинув у концентраційному таборі під час другої світової війни.

«Arbeiter Zeitung» – центральний орган соціал-демократичної партії Австрії, з 1905 р. – центральний орган соціалістичної партії Австрії. Виходить у Відні з 1889 р.

У нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Слід знати, що детективна історія загибелі Івана Півторака, над якою розмірковують усі персонажі повісті, повністю розкрита в іншому творі І.Франка – другій редакції повісті «Ріпник». Темі морального перевороту в душі єврея-експлуататора присвячено також оповідання «Як Юра Шикманюк брив Черемош».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 14, с. 370 – 441.