Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

На вершку

Іван Франко

(Кілька хвиль з життя людей «нічого не заробивших»)

Березів, серпень 1880.


Примітки

Вперше опубліковано у збірнику «За сто літ», 1928, кн. 2, К., ДВУ, с. 252 – 272, з підзаголовком «Кілька хвиль з життя людей, «нічого не заробивших»». Публікація і передмова М. С. Возняка.

Автограф оповідання зберігається у ІЛ, ф. 3, № 359.

В автографі дата: Березів, серпень, 1880.

Подається за автографом. У нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

За змістом оповідання «На вершку» дуже близьке до «драматичного образка в одній дії» «Послідній крейцер», написаного, можливо, трохи раніше, ніж оповідання «На вершку». В обох творах спільні дійові особи, схожі сюжети.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1978 р., т. 15, с. 164 – 197.