Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

5. Сповідь діда Гарасима

Іван Франко

Була північ. Мене збудив знов холодний дотик дідової руки, простягненої з сусіднього ліжка.

– Спите, дане?

– Ні, не сплю.

– Слухайте. Я хотів вам… хотів вас…

Він зап’явся, немов не знаючи, з якого боку підійти до речі.

– Я знаю, пане… ви за правду тут… ви против людської кривди повстаєте… за то вас мучать… Поки ви тут лежали в непам’яті, то доктор із ключником не раз говорили… А я то слухав, та й у мене у серці… знаєте, так, як весною лід тає… легко так, весело… І я пригадав собі… давно-давно… знаєте, я вже тридцять літ кримінали витираю… Дванадцять літ у самім слідстві… по Росії тягали, дідько знає куди. Вже далі забув, як там виглядає на вольнім світі… А як зачали говорити за вас… як то ви хочете людям полегкість зробити… кривду зменшити., то в мене раптом…

Він урвав, закашлявся. Він говорив се все безладно, уривано, раз голосніше, то знов тихіше, немов борючися з невидимою якоюсь силою за кожду жміньку повітря, за кождий хоч трохи свобідніший віддих. Для мене сей оборот в думках старого розбійника був зовсім несподіваний, я слухав мовчки. По добрих десятьох минутах дід Гарасим зачав знов.

– Слухаєте, пане?

– Слухаю.

– Не думайте, що в мене душа з каменя… я також… Ну, кождий по-свойому… А тота жидівочка – раз у раз мені привиджається, так-таки виразно: хреста просить. Я вже пару разів з попом говорив… признався, що в мене є гроші закопані. Каже: дай на церкву. Та мене щось мов за руку тримало. Не надія на те, що вийду на волю і сам покористуюся… Я давно стратив ту надію, ще коли осліп. Аж тепер бачу, що то був якийсь добрий дух. Що церкві з тих грошей? А ви обернете їх на добро для бідних… Бо то не церковні гроші, а з бідних людей зідрані… лихварські… то нехай ідуть на підмогу… як ви запорядите…

Знов настала перерва. Знов дід, віддихавшись, почав мацати мене рукою, чи я не сплю.

– Говоріть-говоріть! – озвався я.

– Ви щось кажете? – запитав він. Я сказав голосніше.

– Здається, недочуваю. Сам своїх слів не чую. Вуха заступає… Се, мабуть, смерть моя вже надходить. Слухайте ж. У мене гроші великі – сорок тисяч самими дукатами… залізна скринька… безпечно… закопані… Я знаю, ви швидко вийдете на свободу… то зараз, не гаючись, не кажіть нікому нічого… зовсім, зовсім у ваші руки… я вже знаю, що ви не пустите марно… і моїй душі буде легше, ніж коли б десять церквів…

Страшенний пароксизм кашлю перервав його мову.

– Де ж вони сховані? – осмілився я запитати його. Та він, мабуть, не чув сього питання, бо знов його холодна рука доторкнулася мойого чола.

– Слухаєте?.. Зараз за селом… лісок, соснина… кожде вам покаже… через лісок річка тече… над річкою великий камінь… один-одніський… Відтам річка скручує на північ… А ви від каменя ступайте сто кроків на схід, надиблете старий дубовий пень насеред поляни… вважайте, дубовий! І під тим пнем…

– Але де се? В котрім селі, в якім повіті?

– Що ви кажете? Не чую! Кажіть голосніше! – мовив він. У його грудях хрипіло страшенно. Його рука судорожно вхопила мою руку і почала тягти її до себе. Я звівся з ліжка й наблизився до нього, похилив лице над його головою і крикнув йому над самим вухом:

– У якім селі?

– Селі? Селі? – повторив він, ледве дишучи. – Слух…

І обома руками він прихилив мою голову до свойого лиця. Його великі, тепер зовсім білі, безкровні уста ще порушувалися, немов говорили щось, але голосу не чути було ніякого, ані найменшого шепту. Раптом глибоке зітхання видерлося з його груді, руки скорчилися і пустили мою голову, тіло випружилося, уста відразу посиніли й заціпилися.

Дід Гарасим сконав, не сказавши ані слова більше. Лихварські дукати десь і досі спочивають у своїй безпечній схованці. Мені, мабуть, не було суджено повернути їх на діло, яке заповняло душу та мрії старого розбійника в остатніх днях його важкого конання. Та проте вони таки зробили своє, дали йому пільгу в його безпросвітнім горі.

Львів, у вересні 1902.


Примітки

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 21, с. 155 – 158.