Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх школах

Іван Франко

Das sind die Weisen,

Die durch den Irrtum zur Wahrheit reisen.

Die in dem Irrtum verharren.

Das sind die Narren.

Fr. Rückert

Ті, що крізь помилки до правди добиваються,

Мудрецями називаються;

А ті, що в своїх помилках угурні,

То справжні дурні.

Фр. Рюккерт.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Зоря», 1884, № 12, с. 89 – 91; № 13, с. 101 – 102.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Стаття супроводиться приміткою від редакції:

«На численні домагання читателів «Зорі» рішилась редакція обговорювати час від часу в розумованих статтях біжучі а важні для нашого письменства і нашого суспільного життя питання, надіючись викликати над ними поважну застанову і дискусію і причинитись до їх загального вияснення і полагодження. Починаємо від питання натепер, певно, найважнішого, бо становлячого основу літературної жизні, – від научування руської літератури по наших середніх школах, щиро бажаючи, щоб голос наш не був голосом «вопіющого в пустині».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 26, с. 320 – 331.