Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Середні школи в Галичині в рр. 1875 – 1883

Іван Франко


Примітки

«Середні школи в Галичині в рр.1875 –…

Вперше без підпису надруковано в газ. «Діло», 1884, 11 (23) вересня; 13 (25) вересня; 18 (30) вересня; 20 вересня (2 жовтня); 22 вересня (4 жовтня). Стаття не закінчена.

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1985 р., т. 46, ч. 1, с. 418 – 434.