Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Строфи]

Іван Франко

В тім високість душ високих,

в тім краса умів розумних:

раз початого не кинуть,

хоч прийдесь зазнати й горя.

Трус не починає діла,

бо боїться перешкоди;

ледар розпочне й покине

гнеть при першій перешкоді.

Лиш високий ум не кине

розпочатого ніколи,

хочби перед ним здіймались

і столітні перешкоди.

Почин у всякому ділі

мусить розвага вести,

воля, мов сталь, тоді твердне

і не допустить зійти

на манівці постанові:

розмисл, немов похідня,

світить, і божеська гордість

в серці рости почина.

Радість наповнює душу,

здвоює сили усі;

так-то діла благородні

родяться в чесній душі.

24.9 1889


Примітки

Вперше надруковані М. Возняком у журн. «Вітчизна», 1946, № 5, с. 178 – 179, під назвою «Тюремні чернетки Івана Франка», за винятком строфи «Лиш високий ум не кине…», яка публікується вперше за автографом (ф. 3, № 230). В першопублікації в тексті віршів припущено ряд літерних помилок, до того ж всі вірші надруковані як один твір, без поділу на строфи. Ці помилки були виправлені у книзі М. С. Возняка «З життя і творчості Івана Франка» (К., 1955, с. 195 – 196), але пропущений у першопублікації текст не надрукований і тут. Строфа була виявлена О. Кисельовим у 1963 р. під час готування текстів до IV тому «Літературної спадщини» Івана Франка.

Вірші написані олівцем на обкладинках Мойсеєвого П’ятикнижжя в тюрмі під час третього арешту Франка у вересні 1889 р. Вони не поділені на рядки, лише після кожного останнього рядка закінченої строфи поставлена цифра III, а поряд з нею двозначне чи тризначне арабське число. Ці цифри намагався пояснити М. Возняк, який вказував, що вони, очевидно, стосуються використаної літератури, але невідомо, якої саме. Це питання лишилося нез’ясованим.

Зіставлення цих текстів із «Строфами» збірки «Мій Ізмарагд» дає підстави говорити про їхню тематичну близькість.

Подаються за автографом (ф. 3, № 230).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 2, с. 409 – 410.