Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

01.1895 р. До Ф. К. Вовка

Січень 1895 р. Львів

Вельмишановний добродію!

Жду і жду від Вас статей для «Етнол[огічних] матеріалів» і не можу діждатися. Чи Ви загнівалися, чи забули про свій план – випустити томик ще до липця? Будьте ласкаві, озовіться! Чим борше я буду мати в руках матеріал, тим борше будемо готові з друком, а то й боюсь, що знов вийде запізнення.

Посилаю Вам у сьому листі 10 гульденів і прошу передати їх у книгарню Пікара з тим, щоб він вирівняв собі мій довг, а решту взяв як завдаток на ось які книжки, котрі прошу його вислати мені. Із записаних у його «Catalogue mensuel» № СІХ я бажав би мати:

№ 1. Acta Apostolorum apocrypha 10 fr.

№ 11. Amelinean, Les actes des Martyrs Coptes 8

№ 213. Dieterich, Nekya 3,50

№ 237. Evangelia apocrypha 10

№ 702. Le thèâtre Cretois 3,50

№ 1105. Vossii, de Sybillinis 3

Разом 38 fr.

Решту грошей вишлю зараз по одержанню книжок, знов на Ваші руки. Що чувати з тими н[оме]рами «Revue des traditions popul[aires]», про які я писав Вам?

Здоровлю Вас щиро і кланяюсь.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 451 – 452.

Датується орієнтовно за змістом. Замовлені книжки Ф. Вовк вислав І. Франкові з Парижа 15 лютого 1895 р. Окремі з них зберігаються в особистій бібліотеці І. Франка.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 976).

Жду і жду від Вас статей для «Етн[ологічних] матеріалів…» – І. Франко має на увазі статті Ф. Вовка з етнографії й археології, заплановані до першого тому «Матеріалів до українсько-руської етнології», що вийшов у Львові за редакцією Ф. Вовка 1899 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 20 – 21.