Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Слово»

Іван Франко

Вначалі бі «Слово» у бога, –

Богдан його відтам украв,

Стесав з нього божу подобу

І чорту за гроші продав.


Примітки

«Слово» – щоденна газета, орган москвофільської партії, монархічно-клерикальне видання. Виходила у Львові (1861 – 1887). Отримувала таємні субсидії від російського самодержавства.

Богдан його відтам украв… – Йдеться про Богдана Дідицького (1827 – 1909), письменника і журналіста реакційного спрямування, засновника і редактора газети «Слово».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 2, с. 284.