Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

З любові

Іван Франко

21–28 серпня 1889


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Народ», 1890, № 5, с. 65 – 67, і № 6, с. 80 – 82, під заголовком: «По любві (Оповідання конокрада)». Про конокрада Гершона І. Франко згадує і в «Тюремних сонетах».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 1, с. 227 – 240.