Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

6. [Огляд студій]

Іван Франко

Наукові досліди над змістом і джерелами повісті про Варлаама і Йоасафа. Увага португальця Діога до Коуто про зв’язок між легендою про життя Будди і повістю про Варлаама і Йоасафа. Книга Бартелемі Сент-Ілера про життя Будди і відкриття Лабуле та Лібрехта, що повість про Варлаама і Йоасафа – се тільки християнська переповідка буддійської легенди. Доповнення до сього відкриття в рецензіях і працях Бенфея, Макса Мюллера, Кирпичникова, Веселовського, Ріс Девідса, Касселя і ін. Полеміка з поводу «Римського мартирологія» в працях Коскена, Ральстона, Чезаре де Кара і ін. Книга Цотенберга і питання про те, яким шляхом прийшла буддійська легенда до рук автора грецької повісті. Нові праці в тім напрямі Розена, Марра, Ольденбурга, Гоммеля, Ермітеджа Робінзона. Кунів огляд і дискусія над дотеперішніми поглядами і найновіші праці Макдональда та Джекобса.

Все те, що ми досі сказали про текст і розширення повісті про Варлаама і Йоасафа, се тільки половина того, що чинить її літературну історію одною з найцікавіших частин всесвітньої історії літератури. Другу половину її інтересу ми бачимо в ході тої наукової праці, що не тільки звела докупи головну часть того, що ми подали в дотеперішніх розділах і до чого ми силкувалися й від себе докинути декілька подробиць, провірених по силі нашої змоги, але надто кинула ясне світло на історичну особу нашої повісті і силкувалася вияснити загадку, на яких джерелах опирається оповідання грецького тексту.

Ми вже досі цитували більшину тих праць, та тепер уважаємо потрібним оглянути їх в історичнім зв’язку, а се тим більше, що сей огляд, крім своєї важності для вияснення загальної літературної історії повісті про Варлаама і Йоасафа, цікавий і з методологічного боку, бо показує наглядно, як помалу ростуть наукові здобутки, з яких незначних зерен виростають, як довго не раз ті зерна лежать забуті та незапліднені, які різнорідні соки сходяться для їх запліднення і з якої маси дрібних відкрить, передчасних здогадів, помилок та спростувань складається кождий важніший крок, що посуває наперед наше знання.

Оглядаючи ось тут сю наукову працю в її дрібних і важніших фазах, я лишаю набоці ту її частину, що відноситься до апологів. Майже, кождий аполог має свою осібну історію і свою літературу; маючи намір присвятити Варлаамовим апологам цілу другу часть нашої студії, ми лишаємо до того часу й огляд наукової праці над ними. Один аполог, знаменита «притча про інорога» в зв’язку з слов’янською переробкою, звісною в рукописах під заголовком «Притча о богатых от книг болгарских», оброблений мною в статті, що надрукована в XIII томі болгарського «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина» під заголовком «Притчата за еднорога и нейният български вариант».


Примітки

В нашому е-перевиданні цей великий розділ задля зручності читання розбито на підрозділи, і цим підрозділам дано назви.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 30, с. 460 – 486.