Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Галицько-руська бібліографія XIX століття

Іван Франко

Цими днями вийшов шостий випуск цього цінного надання, який завершує систематичну бібліографію до кінця 1860 року, містить доповнення до першого тому і початок покажчика осіб, назв і предметів. Всупереч сподіванню автора перший том не міг завершитися в шостому випуску. Покажчик, як і підсумкові відомості, займуть ще цілий сьомий випуск, який з’явиться в середині серпня. Цей покажчик є справжньою оздобою і ключем для цілого видання і надає йому значно більше вартості.

При кожному авторі дослідник подає все, що він коли-небудь і де-небудь друкував; на кожен предмет (наприклад, історія, поезія, роман тощо) також подає усе, що лише підходить під цю рубрику і міститься у цілому томі.

До цього слід додати пояснення в покажчику більшої частини предметів, криптонімів і анонімів – і матимемо уявлення про ту працю, яку виконав автор при укладанні індексу та про його заслугу. До випуску долучена брошура п. Левицького, d якій він полемізує з професором Огоновським з приводу деяких особливостей історії галицько-руського письменства.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1888, № 194, 14 липня, s. 5 – 6, без підп. Авторство: Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 205. І. Франко стежив за виходом у світ випусків «Галицько-руської бібліографії» і в газеті «Kurjer Lwowski» рецензував майже кожен з них.

Подається за першодруком у перекладі.

…долучена брошура п. Левицького… – Йдеться про працю І. Левицького «Отвіт д-ру Ом. Огоновському». Полеміка між І. Левицьким та О. Огоновським розгорілася після виходу у світ IV випуску «Галицько-руської бібліографії XIX століття», де міститься пункт про часопис «Лада», що його Северин Шехович видавав російською мовою. Левицький у своїй брошурі заперечує припущення Огоновського, яке той висловив в «Історії літератури руської», про те, що Шехович мав на меті видавати цей часопис ще й латинською графікою. Своєю чергою, Огоновський у «Зорі» (1888. – № 10. – С. 179) опублікував замітку під назвою «Відповідь на тенденційну напасть п. Івана Ем. Левицького в “Галицько-руській бібліографії”».

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 206 – 207.