Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Галицьке краєзнавство

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. «Kurier lwowski», 1892, № 212, 31 липня, с. 2 – 3; № 218, 6 серпня, с. 2 – 3; № 219, 7 серпня, с. 2 – 3; № 221, 9 серпня, с. 2 – 3; № 222, 10 серпня, с. 2 – 3; № 223, 11 серпня, с. 2 – 4; № 224, 12 серпня, с. 2 – 3; № 225, 13 серпня, с. 2 – 3; № 226, 14 серпня, с. 2 – 3, під назвою «Krajoznawstwo galicyjskie».

Подається за першодруком в українському перекладі. У нашому е-перевиданні розділам статті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 46, ч. 2, с. 116 – 150.