Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Герой поневолі

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Літературно-науковий вісник», 1904, кн. 1, с. 13 – 39; кн. 2, с. 105 – 120. Першим варіантом твору є оповідання «Bohater mimowoli», що становить собою початок другого розділу повісті І. Франка «Lelum і Polelum». Доопрацьований письменником пізніше, цей розділ став матеріалом для створення оповідання «Герой Поневолі».

Подається за текстом «Літературно-наукового вісника». В нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви замість латинської нумерації оригіналу.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 21, с. 333 – 374.