Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 02.1882 р. До І. М. Белея

Кін. лютого 1882 р. Нагуєвичі

Коханий!

Шлю кінець «Мертвих душ». Проси Глад[иловича], щоби присилав як мож борше решту грошей, щоб я міг справити собі деяку одежину, – хотів би-м, бачиш, поїхати ще трохи до Рожанського, та нема в чім. Проси також бодай о 10 прим[ірників] для нас, чи скільки там буде можна.

Шлю також початок матеріалів – Ономатопоетика, думаю, що на сей раз вистане, – другим разом пришлю їх решту і збірничок матеріалів про шляхту (приповідки, оповідання і т. д.).

Завтра йду до міста і надіюсь застати там «Діло» з середи (в чет[вер] не прийшло, певно, сконфісковане) і також перший аркуш «Світу», так щоби-м слідуючого тижня міг засісти до «Борислава». А що, чи до 3 ч[ис]ла буде В. Гюго? Я би міг виладити переклад цілого уступу «Nox». На тім листку маєш пробу мого переводу. Я думаю, що годі нам давати в «Світі» цілі «Бичування», а дати тільки уступ початковий («Nox») і кінцевий («Lux»), кождий уступ не займе більше як дві картки «Світу». Для біографії міг би ти або прислати мені матеріал, або й сам зладити, як гадаєш? Тільки старайся, щоб не запізнитися знов.

До д. Шухевича напишу.

Що з «Фаустом», готов уже? Як готов, то пришли хоч два прим[ірники]. Цілую тя.

Твій Ів.

В Ономатопоет[иці] слова підчеркнені друкувати б steinschr[ift] абощо, сам не знаю, як там з тим буде, – може б, визичили від Шевч[енка]?


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 53 – 55 (публікація М. Возняка «З життя і діяльності Івана Франка в рр. 1881 – 1883»).

Датується орієнтовно за змістом, оскільки лист написано після повернення І. Франка зі Львова, тобто після 19 лютого і ще до виходу з друку «Фауста» на початку березня.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 916 (до листа додано переклад вірша В. Гюго «Ніч»).

…збірничок матеріалів про шляхту… – Очевидно, йдеться про етнографічну розвідку І. Франка «Дещо про шляхту ходачкову» («Світ», 1882, № 15 (3), с. 265 – 267).

…чи до 3 ч[ис]ла буде В. Гюго? – Життєпис В. Гюго в «Світі» не друкувався. Так само не був надрукований переклад поезії «Ніч» із збірки В. Гюго «Бичування» (1853), про який І. Белей писав І. Франкові: «Твій переклад Віктора Гюго хороший, – особливо послідній кусничок, тільки годі його друкувать, бо сконфіскували б…» (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1604).

Шухевич Володимир Йосипович (1850 – 1915) – український етнограф, громадський і культурний діяч, редактор журналів «Дзвінок», «Учитель», голова товариства «Руська бесіда» у Львові.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 304 – 305.