Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Після (не раніше) 10.10.1882 р. До І. М. Белея

Нагуєвичі

Коханий!

За присилку сердечно дякую – в пригоді стала. Посилаю тобі масу всякої подробиці – напечатай, що можна. Я думаю, що замітку Др[агоман]ова, «Осінні думи» і рецензію на «Бібл[іотеку] найзн[атніших] пов[істей]» треба б напечатати в сім н[оме]рі. Проче, як думаєш.

Проси Беднарського, щоб прислав мені з переводів Шухевича 1-ий і 2-ий лист. Треба конче.

Для «Правди» я вже зачав писати. Може б, там хто (Корж[енко]) написав рецензії на «На дні», «Фауста» і Федьковича «Am Tscheremusch», а також на Левицького «»? Проси для «Правди».

Жду твого листа і «Зеркала».

Твій Ів.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 68 (публікація М. Возняка «З життя і діяльності Івана Франка в рр. 1881 – 1883»).

Датується за змістом, оскільки згадані у листі поезії з циклу «Осінні думи» написані І. Франком 9, 10 жовтня 1882 р.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 922.

…замітку Др[агоман]ова… – Очевидно, «Війна з пам’яттю про Шевченка» («Світ», 1882, № 20-21 (8-9)).

«Осінні думи» – Поезії І. Франка з циклу «Осінні думи» були надруковані в «Світі», № 20-21 (8-9) за 1882 р.

…рец[ензік] на «Бібл[іотеку] най[знатніших] пов[істей]»… – Рецензія на згадане І. Франком видання, яке виходило в 1881 – 1891 рр. як літературний додаток до газети «Діло», не була надрукована.

…з переводів Шухевича 1-й і 2-й лист. – Йдеться про верстку книги: Переводи і наслідування Осипа Шухевича, Львів, 1883, яка саме в цей час друкувалась.

…Федьковича «Am Tscheremusch»… – Йдеться про збірку віршів Федьковича німецькою мовою: Am Tscheremusch. Gediehe eines Uzulen. Czernowitz, 1882.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 320.