Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Після (не раніше) 15.09.1882 р. До І. М. Белея

Нагуєвичі

Коханий!

Отсе біда моя! Сього тижня як приїхав, так і зовсім нічогісінько не міг робити. Зачав писати «Борислава», написав трохи не цілий розділ і побачив, що гіпс, мушу переробляти наново. Одно тільки – написав трохи далі «Лівої руки» і переклав кілька віршів Шевченка на німецьке, так що всіх штук (коротких) маю вже 10. «Кавказу» деякі місця переробив. Проби ради перепишу тобі при кінці сього листа вільний переклад поезії «Світе ясний, світе тихий…», з котрої у мене вийшла «Ode an das Licht».

Чи Беднарський повинаходив «Правду»? Посилаю також вірш Корженка, котрий я через помилку взяв був з собою. Ану-ко стрібуй сей н[оме]р нашпикувати віршами! «Борислава» пришлю на другий тиждень, може, буде дещо готове на четвер, а решту аж через тиждень. На всякий спосіб на сей н-р буде того багато (1.5 – 2 листи), тож я радив би не давати ніякої другої повісті. Статтю о мілітаризмі і справді деяк постягай. Статтю про романсько-германську казку я взяв і швидко переведу й пішлю сам до Кракова. Коли що буде за ню, то для «Світу».

Чи Олеськів вернув? Проси го, най напише дещо до мене.

Гнат Рож[ан]ський відписав, що їхати до нього не можна, вода забрала му все. Значиться, прийдеться сидіти дома. Ось тобі й «Ode an das Licht».

З переводами Шевченка я гадав би ось що: виладити переводи насамперед політичних поезій («», «» і дрібніших) і видати, коли б найшовся накладець, з статтею для німців про Шевченка і його політичну поезію, статтю мож би переробити із «Темного царства». Я думаю, що в Липську найшовсь би накладець. На другий випуск мож би зладити ряд поем: «», «», «», «», «» і «» і також критичну статтю о них.

Скажи Корженкові, чи не міг би він причинитися до сеї роботи деякими своїми переводами. Най би роботав поволеньки, а якби я приїхав, то ми би собі разом передискутували кожний вірш, і таким способом вийшла би штука не зла. Якби мав охоту переводити дещо, то, може б, узявся до «Сну», а як ні, то най би порозумівся зо мною, котрі штуки переводити б.

Здрастуй! Цілую тя

Твій Ів.

Перекажи Олеськові, що задумана нами книжечка популярна о солі повинна би, по моїй думці, обнімати ось які розділи:

Часть природнича

І. Яка буває сіль і де вона находиться? (Морфологія і географічне розширення, з переважним зглядом на Галичину і Україну).

II. З чого складається сіль і відки вона взялася? (Склад хімічний – конечно подати початки хімії і геологічну генезу).

III. До чого служить? (Фізіологічну придалість для людей і взагалі для організмів).

Часть суспільна.

IV. Де і скільки у нас видобувається солі?

V. Вага солі в господарстві мужицькім.

VI. Вага солі в господарстві державнім.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 61 – 63 (публікація М. Возняка «З життя і діяльності Івана Франка в рр. 1881 – 1883»).

Датується орієнтовно за змістом листа (І. Франко повернувся до Нагуєвичів зі Львова 15 вересня).

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1603, с. 11 – 12.

Статтю про романсько-германську казку… – Мається на увазі стаття І. Франка «Старинна романо-германська новела в устах руського народу» («Зоря», 1883, № 2-3).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 318 – 320.