Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

2 тр. 04.1882 р. До І. М. Белея

2 тр. квітня 1882 р. Нагуєвичі

Коханий!

Шлю «Борислава» XI і XII. Радив би-м, позаяк сей н[оме]р «Світу» так запізнився, видати слідуючі н-ри за цвітень і май разом, бодай в 4 аркушах. Коли б так було, то дай звістку карткою якнайшвидше, а я написав би ще один коротенький розділ «Борислава», – інакше тяжко го буде змістити сього року – план чимраз далі розростається під руками.

Я, бачиться, забув тобі минувшого разу написати, що на пропозицію Куліша зробити «Світ» його органом і я не пристаю, але коли б він хотів видавати свій окремий орган, я радо ладив би для нього повісті, вірші і взагалі такі речі, де я би не потребував кривити своєї думки, а він міг би надрукувати. Тепер, коби час, задумав я узятися так, intra parenthesim, до одної історичної новели; а властиво до новели на історичнім тлі, в котрій би можна блиснути ярким реалізмом. Але на се треба сили, котрої у мене тепер за вічною фізичною втомою дуже мало. Так само прийшла мені охота стрібувати колись зробити історичну драму і то – horreur – про Святополка Володимировича, братобійцю, і – подвійний horreur – з його реабілітацією.

Тільки до сього треба б деяких студій, а особливо прочитати б Костомарова перший том «Истории в жизнеописаниях» та й літописну повість. Колись!..

Завтра йду до міста, відберу якісь дві посилки – прийшли рецепіси – один, бачу, від тебе, з руським адресом, а другий з польським.

Що се за нова повість Кониського? Початок – живцем наслідуваний Щедрін. Чи довга буде?


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 58 – 59 (публікація М. Возняка «З життя і діяльності Івана Франка в рр. 1881 – 1883»).

Датується орієнтовно відповідно до змісту попереднього листа І. Франка до І. Белея, згадки про надіслання 11 та 12-го розділів повісті «Борислав сміється» тощо.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 917.

Шлю «Борислава» XI, XІІ. – Ці розділи повісті І. Франка «Борислав сміється» надруковано в «Світі», 1882, № 16-17 (4-5) (с. 277 – 285).

…на пропозицію Куліша зробити «Світ» його органом і я не пристаю… – У листі до І. Франка 8 квітня 1882 р. І. Белей писав: «К[улі]ш рад би, як бачу, з «Світу» зробити ніби свій орган і давати на нього гроші, але ти, певно, об тім пересвідчений, що я (я знов переконаний, що й ти) на теє не пристаємо» (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1604, с. 18 – 19).

…задумав я узятися… до одної історичної новели… – Йдеться про задум повісті «Захар Беркут».

…зробити історичну драму… про Святополка Володимировича… – Така драма І. Франка невідома.

…Костомарова перший том «Истории в жизнеописаниях»… – Йдеться про книжку: Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, т. 1. Господство дома св. Владимира. X – XVI-e стол. Спб., 1880.

Що се за нова повість Кониського? – Йдеться про 303061">I ми люди» (друкувалась в журналі «Світ», 1882, № 15 (3), 18-19 (6-7), 20-21 (8-9)).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 308 – 309.