Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 07 – 08.1882 р. До І. М. Белея

Кін. липня – серпень 1882 р. Нагуєвичі

Коханий!

Отсе посилаю тобі переклад статейки Др[агоман]ова про п’янство з доповненням про школи на Україні. Коли б стаття про процес у вас вийшла коротка, то, може б, можна ще в сім н[оме]рі напечатати її хоч половину, хоч би прийшлося дати менше кусників етнографічних. Впрочім, як думаєш. Чи подіставав ти матеріали язикові, а особливо вислану окремо і нереком[ендовану] нотатку? Шкода б було, якби вона пропала. Чи можлива річ для тебе добути книжку Чалого про Шевченка? А також Ш[евченк]ову повість? Якби міг ти їх роздобути, то пришли.

Поганеньке тут моє життя, небоже, – раз у раз робота, котра вбиває мислі і томить мене так, що годі відтак зібратися з силою до якої-небудь духової праці. Так і чую, що моя «письменська снага» щезає, що мені чимраз трудніше приходить що-небудь написати, що чимраз менше речей мені удається. У мене тут багато позачинаного, а ще більше позадумуваного, – та що, ні часу, ні сили кінчити. А тут ще й недостача хоч скільки-небудь оживляючого товариства, недостача всього, що будить у чоловіці думки і дає які-небудь враження, одностайне, вправді худоб’яче життя.

А паче всього цілковита безнадійність на те, що в будущім воно б могло бути як-небудь інакше. От, приміром, я бажав би на зиму прибути до Львова, та що, відай, се так і останеться pium desiderium. Думка в мене була написати повість по-німецьки для «Auf der Höhe», історично-сенсаційно-реальну, та що, вже ось пару місяців ношуся з нею, як дурний з ступою, а навіть зачати ще не вспів. Чи вспію ж восени скінчити, і взагалі, чи буде з тої кози м’ясо?

Коли в тебе найдеться що цікавого, то, будь ласкав, присилай «Вольн[ое] сл[ово]», писання Др-ова, що тільки будеш міг роздобути. А вважай також на матеріали до статистики Укр[аїни]. Коли що надиблеш по газетах, то будь ласка, коли вже [не] здобувати ті н[оме]ри, то бодай винотовувати що важніше з означенням, де, в якій газеті і в якім н-рі було. І ще одно: от я вже від кількох місяців працюю над статистичним обрахунком маєтків і доходів попівських по селах після шематизму. Шематизм у мене є тільки перемиський, чи не міг би ти дістати й львівського з р. 1879 і [18]80 або взагалі той, де є історичні записки і «Вінування» – один такий шемат[изм] я бачив у «Лихварі», – може б, визичили і, може б, ще де в «Просвіті» або де можна роздобути більше, то прислав би єси під опаскою. Не менше пожаданим до сеї праці було б мені й те, що писано в різні часи по газетах о поліпшенні дотації («Слово», «Діло»), і коли б міг ти хоч що-небудь подібного роздобути, то пришли.

Про дрогобицьку гімназію ще досі даних не маю. Що чувати з «Фаустом»? Чи розходиться він дещо трохи? Чи пішов у Росію? А також, як стоїть «Світ»? Ти, чень, здогадаєшся прислати мені «Борислав» хоч у коректурі, щоб я міг писати далі, бо при повільнім способі мого теперішнього писання мені прийдеться посидіти над ним пару неділь. Чий портрет тепер іде? Що з календарем? Будь ласкав, як пишеш, відповідати на всі питання, хоч би прийшлось відповісти «не знаю», або «нічого», абощо.

А про індемнізацію пишуть тепер дещо по газетах? От бачиш, на сеймі о ній бесіда, – чи не варто би написати у нас, як стоїть ся справа? У нас є трохи матеріалу в одних «Sprawozdaniach Sejmowych», цілий зошит рахунків – той том бачу в оправі у Старжецького, – а, крім того, найшлись би статті в «Czasi», «Przeg[łądzie] Polskim», – отак би мені приїхати і переглянути, може б, що й зладив. А треба б. Не забувай же о мні!

Цілую тя.

Твій Ів.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 66 – 68 (публікація М. Возняка «З життя і діяльності Івана Франка в рр. 1881 – 1883»).

Датується орієнтовно на підставі змісту.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1615, с. 19 – 20.

…переклад статейки Др[агоман]ова про п’янство… – Йдеться про Франків переклад статті М. Драгоманова «П’янство, штука і свобода», опублікований у «Світі» (1882, № 18-19 (6-7)).

Чалий Михайло Корнійович (1816 – 1907) – український письменник і педагог, перший біограф Т. Шевченка, автор книги «Жизнь и произведения Тараса Шевченка» (К., 1882).

А також Шевчен[кову] повість… – Очевидно, йдеться про повість «», уривки з якої (під заголовком «Из неизданной повести Т. Шевченко») друкувалися у київській газеті «Труд» протягом 1881 р.

«Aut der Höhe» – журнал, який видавався у Лейпцігу – Відні у 1881 – 1885 рр. (вийшло 16 номерів).

Шематизм – довідник про попів і церковні маєтки певної єпархії.

Про індемнізацію пишуть… – І. Франко написав на цю тему працю «Галицька індемнізація» («Діло», 1882, № 68 – 71).

Старжецький – львівський палітурник, робив обкладинку для «Фауста».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 316 – 318.