Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 04.1882 р. До І. М. Белея

Поч. квітня 1882 р. Нагуєвичі

Коханий!

Шлю «Хуторну поезію» – роби з нею, що хочеш, – я лагідніше не міг написати! Шлю ще й віршів пару.

Весную тутечки, – значиться, не пишу нічого. Через свята також трудно буде, а треба буде ладити «Борислава», чи як.

«Діло» з середи знов не дістав. Що це такого? Чи ти такий неправильний в висилці, чи де пошта заподіває? Будь ласкав, любчику, уважай, що я абсолютно нічого не знаю, що діється в світі, до міста рідко ходжу – а цікавий.

«Ономатопоетика» ще не скінчені – пришлю в четвер, – нині шлю тільки про шляхту.

Жичу тобі щасливих свят і веселенького Христос воскрес. Цілую тя.

Твій Ів.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 66 – 57 (публікація М. Возняка «З життя і діяльності Івана Франка в рр. 1881 – 1883»).

Датується початком квітня: І. Белей відповів на цей лист листом від 8 квітня 1882 р. (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1604, с. 17 – 24).

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1603, с. 15 – 16.

Шлю «Хуторну поезію»… – йдеться про рецензію І. Франка на книжку П. Куліша «Хуторна поезія» (Львів, 1882). Рецензія надрукована в № 15 (3) «Світу» за 1882 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 307 – 308.