Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 03.1882 р. До І. М. Белея

Кін. березня 1882 р. Нагуєвичі

Коханий!

Картку твою дістав, також «Фавста». Жду нетерпливо, що відпише Др[агоман]ов і чи пришле обіцяне.

Що друкуєш в 3 н[оме]рі «Світу»? От що: якби Др-ов прислав що-небудь, то ти половину дай друкарні, а другу половину поверни на «Світ», на 4 н-р.

А «Фауста» чи дав ти до книгарень: польської і Ріхтера? Може би, що розпродали, то би мож повернути на сплату того, що я там винен, або на книжки (Енциклоп[едію] та Онкена). Також цікава річ, що буде з Росії?

Пиши, серденько, до християн, най присилають дещо на «Світ», а то пропаде він, грішний, ні за собаку. Може би, Кон[иськ]ий або Антон[ович] – адже щось хтось колись обіцяв!

Я цього тижня нічогісінько не робив – весна була, треба було робити в полі, орати та в лісі стратив днів з кілька. Всього, що зробив на прихапці, се те, що скінчив Onomatopoetica – ще не переписані, пришлю десь в четвер, звів докупи і переписав статтю про шляхту: до неї треба буде долучити тоту статтю про шляхту ходачкову, що була друкована в якімось календарі: не знаю, чи в «Львов’янині», чи в календарі «Просвіти» (і коли в посліднім, то не знаю, чи се не стаття пок[ійного] Навроцького, – все те розвідай і припиши). Стаття, оскільки собі пригадую, гарна і характеристична і добре доповнить мої замітки. В четвер також пришлю тобі деякі матеріали, котрі перешлеш Др-ову.

За заміткою о шляхті хотів би я подати ось які знадоби:

III. Ткацький верстат в Комарні – списав А. Кос.

IV. Ablativus qualitativus в українській мові (до цього треба Огоновського «Studien» – матеріал уже зібраний і списаний).

V. Дещо про гуцулів – здалась би Witwick’ого книжка о Hucułach, – є у нас в бібліотеці, – передай.

VI. Фарби і відтіни в українській мові.

VII. Неволя жінок (пісні, приповідки, казки). О тім я найшов між матеріалами працю Павлика, – треба буде її переробити, де в чім доповнити і привести в логічний порядок – вийде стаття гарна.

Вишукай також – десь там у тебе лишився початок моєї статейки – оклики до звірів, – кінець є тутка; я би її переробив. Тих 8 кусників вистачили би аж надто на сей рік, а ще, може, й Вовк пришле свої записки – сли схоче, щоб були друковані в «Світі», то друкуй.

Отсе дістав твій лист. Гарно, що П[етрови]ч прислав срібло, – а тільки, як кажу, ти не квапся сплачувати всього друкарні, а часть поверни на «Світ». Або як гадаєш.

Як зветься Неруда – не знаю, але ти піди до Ріхтера і попроси того старого сивого, що під вікном, най вишукає повний титул книжки Неруди «Kosmische Lieder» – навіть не завадило б записати, – а ні, то проси Sobotk’и, щоби переписав кілька ліпших штук для перекладу.

З тим, що каже Ж[елехівський] про переводи, я не годжуся. Не друкувати Шевч[енка] в перекл[аді], щоб не заборонили читати в школах, се чисто смішна річ: не бійся, «», «» та «» не заборонять, а «», «», «» та «» і так не пустять. Рівно ж смішний закид, що «Німеччина» Гейне – застаріла. Ж., певно, не читав її та думає про «Германію» Таціта, – та-бо, правду кажучи, й тота не застаріла. А «Німеччина» Гейне – Meisterwerk по часті політичної поезії і яко така без пари в німецькій літературі – і вона застаріла! А між тим зло, на котре вона кидається, – квасний, шовіністичний патріотизм, – се іменно слабість, на котру готовиться у нас багато людей заслабнути.

Жаль, що ти не прислав мені попереднього н-ра «Діла» (з середи 22 марта) – пришли, я цікавий!


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 55 – 56 (публікація М. Возняка «З життя і діяльності Івана Франка в рр. 1881 – 1883»).

Датується кінцем березня за змістом (згадка про номер «Діла» від 22 березня, поштову картку І. Белея від 22 березня та ін.).

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1603, с. 21 – 22.

Картку твою дістав, також «Фавста». – Йдеться про поштову картку І. Белея від 22 березня 1882 р. (Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1615, с. 29 – 30), де він повідомляє про висилку І. Франкові п’яти примірників перекладу «Фауста».

Witwick’ого книжка о Hucułach… – Мається на увазі книжка маловідомого українського письменника і фольклориста-етнографа Софрона Витвицького (1819 – 1879) «Rys historyczny o Hucułach», Львів, 1863.

Гарно, що П[етрови]ч прислав срібло… – Йдеться про гроші (150 франків), які М. Драгоманов надіслав І. Белею на видання «Фауста» в перекладі І. Франка.

…повний титул Неруди «Kosmische Liеder…» – Повний титул збірки поезій Яна Неруди «Kosmicke pisne» (1878).

Желехівський Євген (1844 – 1885) – український лексикограф, фольклорист, автор двотомного «Українсько-німецького словника» (1886).

Не друкувати Шевч[енка] в перекл[аді]… – Мова йде про переклади творів Т. Шевченка німецькою мовою, над якими в цей час працював І. Франко.

«Германія» – праця римського історика Таціта (близько 65 р. н. е. – близько 120 р. н. е.) «Germania. De origine et situ Germaniae», у якій ідеться про політичні і суспільні відносини, звичаї та релігію давніх германців.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 306 – 307.