Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

10 – 20.05.1882 р. До І. М. Белея

Нагуєвичі

Коханий!

Посилаю «Труд» і відповідь на Цезаркову рецензію, – як бачиш, сокрушив я його по пунктах. Роби з нею, що хочеш, – хоч друкуй в «Світі», хоч зладь витяг і пішли до котрої російської газети. Я думаю, що можна би зробити і одно, й друге.

Щодо твого плану їхати на село, то що ж, я думаю, що відраджувати тобі не можна, хоч я би волів, щоб ти міг як-небудь вчитися до іспиту у Львові, не на селі, – а тільки покинути міг політикарство. Мені все-таки здається, що з твоїм від’їздом зі Львова упаде й «Світ», – а шкода би була. Так само питання велике, чи зможу я удержатися у Львові з тих джерел, котрі ти мені вказуєш. Ти ж знаєш, який я неповоротливий і нездарний до писання кореспонденцій, – а де візьму до них матеріалу? Та й ще до «Вольн[ого] слова» або де на Захід, то яко-тако, – але до Росії? Чи я там знаю, що вільно, а що не вільно?

З того, що ти пишеш, я бачу, що «Світ» і тепер уже стоїть дуже кепсько і що годі ждати виходу найближчого н[оме]ра на 25 мая. Жаль дуже! Значиться, про дальше видавання, запевне, й балакати ніщо?

Шлю також статтю про пісні, – що ж, не кепська, резюме, та й годі. Звісна річ, могло б бути ліпше, але й се не завадить надрукувати. Стаття про «Нану» далеко ліпша, – я ще не дочитав її до кінця.

Жаль, що Унгар уже в Дрогобичі був, як я писав тобі, щоб ти через нього передав мені теє і онеє, – ну, дарма. Може, й так лучиться бути у Львові.

А може би, любчику, взяти та й покинути видавництво «Світу», коли нема на нього грошей? То й мені би не треба було їхати до Львова та бідувати і довбати кореспонденції, і ти був би вільний. Що вдієш? Я дуже сумніваюся, щоб без тебе «Світ» держався, – а якби часом лучилися які центи, то мож би видавати які брошури, абощо. Правда, брошури не те, що часопись, – ну, але що зробиш, коли біда?

Порадься там з людьми і з своєю головою. Коли урадите, що треба видавати «Світ» і треба мені бути у Львові, то, про мене, я поїду, і коли б мені удалося що-небудь заробляти, то, певно, не пожалую на підпирання видавництва.

Жду твого листа і цілую тя щиро.

Твій Ів.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 60 – 61 (публікація М. Возняка «З життя і діяльності Івана Франка в рр. 1881 – 1883»).

Датується орієнтовно за змістом на підставі згадки про вихід найближчого номера «Світу», якого годі чекати 25 травня.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 923.

Посилаю «Труд» і відповідь на Цезаркову рецензію… – Рецензія Ц. Білиловського на переклад «Фауста» І. Франком була надрукована у київській газеті «Труд» (1882, 5/17 березня). Відповідь І. Франка на рецензію Ц. Білиловського не друкувалась, доля статті невідома.

Стаття про «Нану»… – Ця стаття В. Коцовського про роман Е. Золя «Нана» в «Світі» не була надрукована.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 310 – 311.