Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Після (не раніше) 22.11.1883 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, 1883

Ласкавий добродію!

Хоч і не получив від Вас ніякої одповіді на свій попередній лист, то знаю, що Вам ніколи відписувати, і шлю Вам отсе друге писання.

Дуже б рад я чути, що Ви скажете на наш Етнографічно-статистичний кружок і його замисли та роботи. Ви, певно, читали в «Ділі» про нього, тож не буду потребував входити в дрібниці. Скажу тільки, що кружок серед тутешньої молодежі зробив досить живий рух, і навіть завзяті скептики, такі, що донедавна ще говорили: пощо ви й зачинаєте, коли сяк чи так нічого не зробите? – і ті починають навертатися. Правда, людей працюючих поки що маємо мало – 10-12, – та я надіюсь, що з часом буде більше. На відчити сходиться по 30 – 40. Дискусії поки що не досить оживлені – причиною новість предмета.

Справа видання творів Навроцького іде тупо, але все ж таки хоч потрохи, а йде. Я вже писав Вам про Вашу кореспонденцію з Нав[роцьким], т. є. про його листи, які є у Вас, і надіюсь, що Ви не забули і не відмовили моєї просьби. Друге діло: в «Киевском телеграфе» були печатані статті Навр[оцького], між іншими пригадую собі про «Порцію». Коли у Вас є «К[иевский] т[елеграф]» – тут його ніде нема цілого, – то, може б, ви як-небудь уділили нам ті статті, що з-під пера Навр[оцького]. Може б, таки там веліли перекласти кому-небудь на нашу мову?

При попереднім листі я забув Вас просити о книжки, а іменно: о комплект «Вольного слова», коли це Вам можливо, о комплекти зо два «Громади», дещо трохи брошур, крім «», котрої ще прим[ірників] з 10 є, примірників «Пісень», І і II з по 5, ну, і що там ще у Вас є новою (програми, передруки, з «В[ольного] сл[ова]» з по два). Особливо прошу Вас ще раз о італьянську статтю «Rivista minima» – я її перекладу по-нашому, і напечатаємо. Чи не можна б дістати хоч у відписах статей французьких і англійських о нашій мові і етнографії, що були печатані давніше, особливо рецензій на «Истор[ические] песни малор[усского] нар[ода]»? Все те у нас зовсім не знане нікому.

Будьте ласкаві, напишіть також, скільки коштують і де би можна дістати важніші збірники етнографічні італьянські і французькі, котрі би нам для кружка треба було закупити.

На пересилку книжок я вишлю сими днями дещо грошей.

Кланяюсь Вам.

Ваш Ів.

Львів, ul. Lindego, № 3.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. Т. 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928 р., с. 49.

Датується за змістом.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1326.

Справа видання творів Навроцького іде тупо… – Книжку «Володимир Навроцький. Твори. Заходом Етнографічно-статистичного кружка» видано у Львові 1884 р. Тут опубліковано, зокрема, частину листування В. Навроцького з М. Драгомановим.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 373 – 374.