Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

17.02.1890 р. До О. М. Пипіна

Львів Львів, ул. Зиблікевича, № 10,
17 февр[аля] 1890

Вельмишановний добродію!

Поперед усього позвольте занести Вам щиру подяку за Ваш попередній лист, котрим Ви зволили мене почтити. Той лист осмілює мене сьогодні звернутися до Вас з слідуючою просьбою.

Ви згадали в ньому, що в Вашім посіданні находиться лист Белінського з р. 1847, в котрім знаменитий критик остро відзивається о членах Кирило-Мефодіївського братства по поводу їх арештування. Отож, задумавши к 29 роковинам смерті Шевченка видати маленькою книжечкою деякі менше звісні досі або й зовсім не звісні подробиці з життя Шевченка (з кореспонденції Тургенева й Герцена, споминів Драгоманова і т. ін.), я осмілююсь просити Вас о уділенні мені копії того листа Белінського, а по крайній мірі тих його уступів, що відносяться до Кирило-Мефодіївського братства, для публікування їх у моєму виданні.

Я заслав Вам ще минувшого року перші дві книжечки видаваної мною «Літературно-наукової бібліотеки», та не знаю, чи дійшли вони до Ваших рук. Будьте ласкаві сповістити мене про се, а в такім разі я зараз же зашлю Вам дальші три книжечки, що досі вийшли, і за честь собі матиму засилати й усі дальші, що будуть виходити.

Остаюсь з глибокою до Вас пошаною

Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 402 – 403.

Автограф зберігається в Інституті російської літератури (Пушкінський дім) АН СРСР (ф. 250, оп. 3, № 281). Фотокопія – в ІЛ, ф. 3, № 5033.

Подається за автографом.

…щиру подяку за Ваш попередній лист… – Мова йде про лист О. Пипіна до І. Франка від 21 січня 1888 р. (ІЛ, ф. 3, № 1602, арк. 453 – 456).

…лист Белінського з р. 1847… – Йдеться про лист В. Белінського до П. Анненкова від 1 – 10 грудня 1847 р. (вперше опубліковано скорочено в журналі «Вестник Европы», 1875, № 5, повністю – в кн.: П. В. Анненков и его друзья. Спб., 1892).

…задумавши к 29 роковинам смерті Шевченка видати маленькою книжечкою… – Йдеться про видання: Листочки до вінка на могилу Шевченка. В XXIX роковини його смерті, Львів, 1890. (На титульному аркуші помилково – «в XIX роковини».)

…осмілююсь просити Вас о уділенні мені копії того листа Белінського… – У своїй відповіді від 11 березня 1890 р. О. Пипін детально виклав зміст листа В. Белінського до П. Анненкова і свої міркування з цього приводу, але копії його не надіслав, оскільки на його переконання «издавать такое письмо, основанное на слухах или незнании фактов, было бы совершенно излишне» (ІЛ, ф. 3, № 1605, арк. 463).

Я заслав Вам ще минувшего року перші дві книжечки видаваної мною «Літературно-наукової бібліотеки»… – Як видно із згаданої відповіді О. Пипіна, цих випусків він не отримав і просив, висилаючи надалі книжки, щоразу окремо сповіщати його про неї.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 231.