Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

28.07.1890 р. До М. П. Драгоманова

Львів 28/7 1890. Львів, ул. Зиблікевича, 10

Вельмишановний добродію!

Посилаючи Вам дальші три листки моїх новел, осмілююсь пригадати Вам ось які речі:

1) книжки мої, вислані Вам давніше (збірники, де були брошури Ціттеля про Біблію, і старі німецькі з автографом Зубрицького, коли вони Вам не потрібні),

2) ті, о котрих позику я просив, – специфікую їх тепер ще раз, а іменно:

а) Малишевського «Мелетий Пигас»,

б) Скабалановича исследование об «Апокрисисе»,

в) Завитневича о «Палинодии»,

г) коли б була «Русская историч[еская] библиотека», т. VII, бо тут його нема (т. IV я найшов).

Чи не можна би дістати де-небудь хоч в позику, а як ні, то купити у якого антикварія Langlois, Le mont Athos, Paris, 1866. Якби Вам лучилося, то добудьте для мене, я гроші зараз зверну.

У мене вродився третій син, прозвали ми його Петром. Жінка здорова, живе на селі з дітьми. П[авли]к недужий, не виходить із хати оце вже зо два тижні.

Кланяюсь Вам і Вашій сім’ї.

Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 337.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1410).

…брошури Ціттеля про Біблію… – Zittel Emil. Bibelkunde, Karlsruhe, 1882. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 1651.

…Малишевського «Мелетий Пигас»Малышевский И. И. Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие в делах русской церкви. К., 1872. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 827.

«Русская историч[еская] библиотека», т. VІІ… – Йдеться про вид.: Памятники полемической литературы в Западной Руси, кн. 2. Спб., 1882; серед цих пам’яток було опубліковано й «Апокрисис». Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 875.

…т. IV я найшов… – Йдеться про т. 4 «Русской исторической библиотеки (Памятники полемической литературы в Западной Руси», кн. 1. Спб., 1878), в якому вміщено «Палінодію» З. Копистенського.

У мене вродився третій син… – Петро Іванович Франко (1890 – 1941), український учений і педагог, хімік за фахом. Народився 23 червня 1890 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 258 – 259.