Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

14.08.1890 р. До О. С. Маковея

Львів

Запросини на з’їзд 4 н[ового] ст[илю] жовтня 1890 для в[исокоповажаного] п[ана] Осипа Маковея, академіка, у Львові.

Вступ тільки за показом оцеї картки запросин.

Вельмишановний добродію!

Підписані мають честь запросити Вас до уділу в приватнім з’їзді, котрий відбудеться у Львові дня 4 н. ст. жовтня с[ього] р[оку] в цілі обговорення слідуючих справ:

1) Потреба заснування нової радикальної партії.

2) Її програма максимальна.

3) Програма мінімальна:

а) справи економічні;

б) політичні;

в) просвітні.

4) Тактика і організація партії.

5) Орган партії.

По всім тим точкам відчитані будуть реферати та піддані під дискусію і рішення збору.

У Львові, дня 14 н. ст. серпня 1890

Ів. Франко, Мих. Павлик, Євг. Левицький.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1127), який писаний невідомою рукою, з власноручними підписами І. Франка, М. Павлика, Є Левицького. Проти пункту І – порядку денного позначка олівцем невідомою рукою: «Євг[ен] Л[евицький]».

Запросини на з’їзд… – Установчий з’їзд української радикальної партії відбувся у Львові 4 – 5 жовтня 1890 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 535.