Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

15.12.1890 р. До Франтішека Ржегоржа

Львів

Вже Марисунє по заручинах!

погадай же ти собі,

та як же буде тобі?

а в чужої матіноньки –

сніданенька не буде,

обідець під полуднє,

вечеренька опівночі,

виплачеш чорні очі!

Вечереньку на стів дают,

Марисуню висилают:

«Йди, Марисю, і по воду

до далекого броду».

Нім Марисе з водов прийшла,

вечеренька вже відійшла.

«Помий, Марисю, миски,

не стало тобі лижки».

Засилаю сердечні поклони і поздоровляю щирого товариша і приятеля.

Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: За сто літ, кн. 4, с. 275 (публікація П. Богатирьова).

Автограф зберігається в Літературному архіві Музею національного письменства в Празі.

Лист написано українською мовою в чеській транскрипції. Датується за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за фотокопією (ІЛ, ф. 3, № 116).

У першодруку є така примітка П. Богатирьова:

«Очевидно, Ржегорж надіслав Франкові листівку з оплаченою відповіддю, де питався, чи він не знає такої пісні. Франко на «Відповіді» («Antwort. Odpoved») пише текст пісні» (За сто літ, кн. 4, с. 275).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 269 – 270.