Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

19.05.1890 р. До. О. Ф. Франко

Львів 19/5 1890

Дорога Оля!

Пишу тобі зараз нині, в понеділок. Учора заїхав добре, хоч майже всю дорогу дощ ішов. Я спав усю дорогу, тільки що з двірця йшов під дощем. Застав тут лист від татуся з грішми. Лист посилаю тобі, а з грішми розпорядивсь ось як. За 60 руб. получив 79 гульд[енів] з центами. 50 гульд. кладу до каси, 20 дав до друкарні, решта осталась у мене. Столярці заплатив сьогодні за снідання, обід і вечерю, разом 8 г[ульденів] 36 ц[ентів] за 12 день. Просив Вислоуха, щоб висилано тобі «Kurj[er] Lw[owski]», а П[авли]к «Народ», думаю, що будеш мати досить.

В дирекції лісів буду аж завтра, бо нині довго засидівся в редакції. Завтра також надіюсь вислати Онофрові паперових вощин, сли дістану. Може, приложу й книжечку Драгоманова. Ще досі не принесли її від інтролігатора.

«Правда», мабуть, уже перестала виходити; казав Беднарський, що майського н[оме]ра ще й досі не зачато друкувати. До сентября мин[улого] року платили за друк справно, а від того часу до тепер наробили більше як 300 з[лотих] р[инських] довгу. Значить, пани побачили, що Кон[иський] не така міцна шкапа, щоб могла вивезти їх на київське князівство, та й перестали давати гроші. Ну, менше гріха буде.

Мою оповістку «Діло» видрукувало, і я пришлю тобі вирізку для пересилки татусю. Роздобуду також н-р «Правди», де було про Антоновича, і виріжу тобі для нього ж.

Цілую тя сердечно, і Андруська, і Тарасища і поздоровляю всіх прочих.

Твій Іван.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 104.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1605, арк. 545).

Учора заїхав добре… – I. Франко виїхав з Нагуєвич, де О. Франко з дітьми відпочивала навесні 1890 р.

…лист від татуся з грішми. – Цей лист від Є. Трегубова невідомий.

Столярка – служниця й куховарка.

Онофер (Онуфрій) – наймолодший брат І. Франка, на той час коваль у Нагуєвичах.

Може, приложу й книжечку Драгоманова. – Йдеться про третій і четвертий розділи «Австро-руських споминів» (Львів, 1890).

Беднарський Кароль – з 1879 р. завідуючий друкарнею Наукового товариства імені Шевченка.

Мою оповістку «Діло» видрукувало… – повідомлення про наступний вихід з друку збірки оповідань І. Франка «В поті чола» («Діло», 1890, 17 травня).

Роздобуду також номер «Правди», де було про Антоновича… – В «Правді» (1890, вип. 6) надрукована ювілейна стаття до 30-річчя наукової діяльності історика В. Б. Антоновича.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 252.