Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.11.1890 р. До А. Ю. Кримського

Львів Львів, 29 н[ового] с[тилю] ноября 1890

Вельмишановний добродію!

Даруйте, що так опізнився з присилкою Вам решти «В поті чола». Та вина тут не моя, а автора передмови, котрий опізнився з її написанням і ледве перед тижнем прислав її, так що вона й досі ще не готова. Текст новел від стор. 289 посилаю Вам удруге. Передмову, титулову картку і обложку надіюсь вислати на другий тиждень.

Чому не доходить до Вас «Народ», я не знаю, він Вам, без сумніву, висилається на кожне Ваше жадання. І теперішнє передам П[авли]ку, бо він має се діло в руках. Ваш Хайям видрукований, хоч вірші не всі пішли. Замічу, що всі його вірші вийшли в німецькім переводі Боденштедта, а кількадесят чотиристишій є також в перській антології, що видав Гарт в переводах різних німців. Стоїло б із сього поета вибрати більше.

А що Ви думаєте про Фірдоусі? Я думаю, що коли Ви персист, то варто б хоч дещо перекласти з сього великого поета, от наразі хоч би його вірш на шаха Махмуда. А то арабські моаллаки, їй-богу, не стоять друку; може, вони мають історичну та язикову вартість, але в нас вони не будять нічогісінько – думка в них наскрізь дитиняча, фантазія похожа на фантазію божевільного – мигкоче, а не світить. А в поемі Фірдоусі велика сила такого чисто людського елементу, котрий ніколи на устаріє. Антологія найкращих уступів із його Шах-наме, от так на том в 15 – 20 листів друку, була б дуже гарним здобутком для нашої переводної літератури, і я думаю, що тут, у Галичині, найшовся б наклад на таку книжку.

Хотів я Вас запитати про дві речі: чи виходить або чи вийшла вже решта «Истории всемирной литературы» Корша і Кирпичникова? У мене є 22 випуски, та се не все. Якби вийшла решта, то я б попросив Вас виписати її для мене, розуміється, і прислав би гроші. Те саме діло і з «Биографическим словарем» Венгерова. Перший том (букву А) я маю, більш нічого. Третє діло, про котре я хотів би просити Вас, се вишукати мені у антикварів чи букіністів Тихонравова «Летописи русской литературы», хоч що можна, коли не все, і книжку «Содержание Чтений в Моск[овском] обществе ист[ории и древностей]». Якби Ви найшли ті книжки, то звістіть мене, кільки коштують, а я постараюсь вислати гроші.

Щиро стискаю Вашу руку і кланяюсь Вам.

Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 411.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 49).

так опізнився з присилкою Вам решти «В поті чола». – Окремі аркуші своєї збірки І. Франко надсилав А. Кримському, який писав на неї рецензію (надрукована в «Зорі», 1891, кн. 3, 4).

Текст новел від стор. 289 посилаю Вам удруге. – В листі до І. Франка від 23 листопада 1890 р. А. Кримський сповіщав, що одержав аркуші збірки тільки до с. 288 (ІЛ, ф. 3, № 1605, арк. 641).

Ваш Хайям видрукований… – Хайям Омар (бл. 1048 – 1131), перський поет і вчений, класик перської і таджицької літератури. Статтю А. Кримського «Один із перських протестантів Хайям» та його переклади шістьох Хайямових чотиривіршів І. Франко вмістив у журналі «Народ», 1890, № 22.

…всі його вірші вийшли в німецькім переводі Боденштедта… – Йдеться про збірку німецького перекладача Фрідріха Боденштедта (1819 – 1892) «Lieder und Sprüche des Omar Chejjam, verdeutscht von Friedrich Bodenstedt», Berlin, 1881.

…в перській антології, що видав Гарт… – Hart J. Divan der persischen Poesie. Halle, 1887. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 125.

Фірдоусі Абулькасим (бл. 934 – бл. 1020) – перський і таджицький поет. Його сатиричний вірш, спрямований проти султана Махмуда Газневі (XI ст.), увійшов до заключної частини поеми «Шах-наме».

…арабські моаллаки, їй-богу, не стоять друку… – Моаллаки – поеми давньоарабських поетів доісламської доби. І. Франко має на увазі перекладену А.Кримським моаллаку давньоарабського поета Антара (VI – початок VII ст.), надруковану разом із вступним словом перекладача в журналі «Правда» (1890, вип. 8, 9; 1891, вип. 3).

…в поемі Фірдоусі… – Переклади А. Кримського з поеми «Шах-наме» І. Франко надрукував у журналі «Житє і слово» (1895, кн. 2 – 6).

…чи вийшла вже решта «Истории всемирной литературы» Корша и Кирпичникова? – Йдеться про «Всеобщую историю литературы», чергові томи якої (т. 2 – 4, 1885 – 1892) після смерті В. Корша редагував О. Кирпичников. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 1455 – 1459.

…з «Биографическим словарем» Венгерова. – «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых» С. Венгерова друкувався в 1886 – 1904 рр., вийшло шість томів. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 3651, 4024.

…книжку «Содержание Чтений…» – Йдеться про «Указатель ко всем периодическим изданиям Общества истории и древностей российских при императорском Московском университете», М., 1883, Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 1505.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 262 – 263.