Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 9.04.1892 р. До М. П. Драгоманова

Львів

Шановний добродію!

Спішуся на станіславівське віче і для того не маю часу переписати Вам усю повість про Григорія і посилаю те, що вспів переписати, – більшу половину. Коли б Вам ся повість придалася, то дайте знати, а я пришлю Вам решту; як ні, то будьте ласкаві звернути копію, бо я оригінал мушу відіслати назад властителеві.

Чи не згодилась би редакція «Сборника» надрукувати в прилозі збірочку апокрифічних повістей та легенд, зібраних з червоноруських рукописів. Я міг би за 2 – 3 місяці зладити таку збірку об’ємом 5 – 8 аркушів, головно з рукописі Білахевича, збірника дрогобицького, з тих, які є в бібл[іотеці] Оссолінських і університетській, і з інших рукописів, котрі є у мене під рукою. Я вибирав би такі, котрі виявляють більші або менші відміни супроти текстів, друкованих у Тихонравова, Костомарова – Кушелева. Напишіть, що Ви на се і чи стоїть братися за сю роботу?

Бажаємо Вам обоє з жінкою і Вашій в[исоко]пов[ажаній] пані, і всій сім’ї щасливих свят.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 379.

Датується за змістом на підставі згадки про віче в Станіславі.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1424). Крім тексту листа, тут же зберігаються переписані рукою І. Франка казка про ангела в записі М. Гутовича, легенда про Іуду, записана в с. Кобиловолоках В.Щуратом, зміст рукописної збірки XVIII ст. та початок повісті «Сказаніе дивное и живописное о рождении с[вя]того отця пр[епо]добного Григорія рицера».

Спішуся на Станіславівське віче… – відбулося 9 квітня 1892 р.

…повість про Григорія… – Церковнослов’янська версія повісті про Григорія на камені записана в с. Іспас на Буковині.

Чи не згодилась би редакція «Сборника»… – У виданні «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина» згадана праця І. Франка не друкувалася.

…текстів, друкованих у Тихонравова, Костомарова-Кушелева. – Йдеться про вид.: Тихонравов Н. Памятники отреченной литературы, т. 1. Спб., 1863, т. II. М., 1863 (зберігається в бібліотеці І. Франка, № 388), та «Памятники старинной русской литературы» Г. Кушелева-Безбородька за редакцією М. Костомарова.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 330.