Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1.10.1892 р. До М. І. Павлика

Львів Львів, 1/10 92

Дорогий друже!

Посилаю Вам частину з дописі Марцинюка, котру я пропустив; вона сама для себе становить цілість, і то досить інтересну.

Жаль дуже, що я тепер не можу приїхати до Коломиї: о кошти мені не ходить, але абсолютно не маю часу. З одного боку, треба лагодитись до Відня, а з другого боку, в «Кур’єрі» сими днями нема Фрілінга, значиться, треба мені сидіти в редакції. Впрочім, я не знаю, чого б я мав їхати до Коломиї.

Моя думка про «Народ» така: коли він не оплачується, а субвенції на нього ніякої не маємо, то покинути видавництво. Коли «Хлібороб» держиться власними силами, то його піддержувати. Я надіюсь, що українці будуть посилати Вам запомогу і за працю при «Хліборобі».

Держати Вам на своїх плечах у Коломиї «Народ» і «Хлібороб» я не виджу ніякої можності і для того ще раз настоюю на тім, щоби при кінці сього н[оме]ра написати, що «Народ» яко періодичне видавництво перестає виходити, на закінчення річника вийде ще один зошит, а в слідуючім році інтереси партії заступати буде «Хлібороб», коли тим часом з’їзд членів партії не ухвалить як-небудь інакше. Щось у такім роді конче треба написати.

Я ношуся з думкою розпочати видавництво наукового квартальника для історії, літератури і справ суспільно-політичних. Чекаю, що скаже на се Драгоманов, а коли він буде за тим, то я зараз розпочав би укладання першої книжки. Я міркував би видати в році 4 книжки по 10 аркушів, а коли буде змога, то й побільше. Зараз у першій книжці треба б розпочати друк Дрепера. Часопись не була б нічиїм органом. Що Ви на се?

Статути «Поступу» відкинуло намісництво задля точки о видаванні брошур «політичного» змісту, підсуваючи, що в такім разі мусило б се бути товариство політичне. Що робити тепер?

Цілую Вас і поздоровляю всіх знайомих.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик, Чернівці, т. 7, с. 77 – 78.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1508).

…з дописі Марцинюка. – Допис Андрія Марцинюка був надрукований у журналі «Народ» (1892, № 15 – 18) за підписом «Ян Марцін» (див.: Переписка, т. 7, с. 208).

Я ношуся з думкою розпочати видавництво… – Йдеться про задум видавати журнал, яким став «Житє і слово».

…у першій книжці треба б розпочати друк Дрепера. – Праця американського буржуазного соціолога Джона-Уїльяма Дрепера (1811 – 1882) у перекладі М. Павлика була надрукована в додатку до журналу «Житє і слово» (1897) під заголовком «Історія боротьби між релігією і наукою». Окреме видання вийшло у Львові 1898 р. Два примірники зберігаються в бібліотеці І. Франка, № 3097, 4505.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 349 – 350.