Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

26.04.1892 р. До А. Ю. Кримського

Львів Львів, д[ня] 26/4 92

Шановний земляче!

Оце я цілісінький місяць опізнився з відповіддю на Ваш лист: не хотілося посилати Вам листа без екземпляра Вашої книжечки. Та хоч вона готова була ще перед святами, то переплетчик забарив аж до сьогодні. Рахунку ще не посилаю, та, думаю, він не буде більший 35 гульденів, так що я буду Вашим довжником ще на кілька гульд[енів]. Що робити з Вашою половиною екземплярів? Якби Ви хотіли мати їх у Росії, то нам хоч не тепер, то колись пізніше найшлась би спроможність перевезти їх.

Щире спасибі Вам за «Летописи русской литературы». Видання се настільки цінне, що не жаль заплатити за нього й 15 руб. Буде се, мабуть, одинокий екземпляр на всю Галичину.

Марки, які маю інтересніші, посилаю Вам. Сею комісією Ви не турбуйтеся, бо мені се клопоту не робить.

Факти, котрі Ви розказуєте з С. Жуком, – зовсім натуральні. Я ж колись був у великій приязні з сим патріотом і сварився з Д[рагомано]вим, боронячи його. Я бачив в нім спосібного і невтомного писателя, та з часом переконався, що він чоловік безпринципний, а зірвав з ним тоді, коли переконався, що він, засновуючи «Правду» у Львові, надто почав лащитися до нашої поліції і навіть радився поліцейського комісара про особу одвічального редактора.

Кінчу сей лист, бо не маю вільної хвилі, треба йти до суду, де я оце від тижня нотую прескучний процес горілчаний. Стискаю Вашу руку і здоровлю Вас щиро.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 450 – 451.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 55).

…з відповіддю на Ваш лист… – Лист А. Кримського до І. Франка від 20 березня 1892 р. (ІЛ, ф. 3, № 1612, арк. 327 – 332).

…без екземпляра Вашої книжечки. – Йдеться про видане І. Франком оповідання А. Кримського «В обіймах старшого брата» (Львів, 1892).

С. Жук – псевдонім О. Кониського. А. Кримський у своєму листі висловлював подив з приводу його безпринципності.

…нотую прескучний процес горілчаний – Кореспонденції І. Франка про цей процес див. у газеті «Kurjer Lwowski», 1892, 21 – 29 квітня.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 331.