Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.04.1892 р. До М. П. Драгоманова

Львів

Вельмишановний добродію!

До писання моєї жінки додам кілька слів від себе. Мені бажалось би бачити Вас, коли будете їхати за границю, і для того напишіть мені, коли поїдете і чи будете на пару день зупинятися в Відні.

Про пустинника і ангела я дістав ще одну казку з Заліщицького пов[іту], та ще не вспів переписати для Вас. Жду також Вашого листа щодо переписування легенди про Григорія. Скінчивши роботу над приповідками, я займуся збиранням казок і думаю, що на тім полі у нас дуже багато інтересного можна знайти.

Осмілююсь ще раз пригадати Вам, що «Сборник» Ваш досі мені не присланий, а мені дуже бажалось би його мати. Ваша сестрінниця Леся Українка збирається друкувати у Львові . Моєї бібліотеки вийшли томики 13 і 14 (котрі посилаємо), та 14 сконфіскований!

Поздоровляю Вас щиро.

Ваш Ів. Франко.

Р. S. Що Ви скажете на «глибоко вчену» статтю Грабовського в «Wisłę»? Чи се вченість, чи крадіж, я й не розберу. Читали статтю Охримовича в «Этногр[афическом] обозр[ении]» і замітку там про Едіпову легенду?


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 379.

Датується за змістом на підставі згадки про лист О. Франко від 29 квітня 1892 р.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1423).

До писання моєї жінки… – Лист О. Франко до М. Драгоманова від 29 квітня 1892 р. (ІЛ, ф. 3, № 1423).

…коли будете їхати за границю… – Йдеться про поїздку М. Драгоманова із Софії в Париж.

…Леся Українка збирається друкувати у Львові збірку своїх віршів. – Збірка вийшла заходом І. Франка 1893 р. під назвою «На крилах пісень».

Моєї бібліотеки вийшли томики 13 і 14… – Йдеться про видану в «Літературно-науковій бібліотеці» повість А. Кримського «В обіймах старшого брата» (конфіскована львівською прокуратурою за антипоміщицькі висловлювання одного з персонажів).

…статтю Грабовського. – Grabowski Bronisław. Podania o związkach między najbliższym rodzeństwem. – «Wisła», 1892, t. 6.

…замітку там про Едіпову легенду? – Маються на увазі зауваження В. Охримовича про народні пісні й казки на сюжет кровозмішення на с. 68 – 69 згаданої статті.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 331 – 332.