Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

21.09.1892 р. До М. І. Павлика

Львів

Дорогий друже!

Тільки вчора вернувся я з дороги на захід. Сьогодні пишу Вам, посилаючи рівночасно 50 рублів, одержаних з Києва через Б. Коли вийде «Народ» – ще не знаю. Я думаю видати тепер 4 н[оме]ри нараз у двох аркушах, хоч на сплату коштів маю лиш 40 гульд[енів]. В такім разі лишилось би нам ще до кінця року 6 н-рів, котрі можна би видати разом зошитом.

Що робити зо з’їздом? З молодих ніхто ані пальцем ще не кивнув досі, щоби зробити які-небудь приготування, а я не маю часу. Я був би за тим, щоби тепер з поводу холери відложити з’їзд на пізніше і оголосити се в «Народі». Будьте ласкаві, напишіть мені, як коломияни на се дивляться? Я потому і з Відня буду міг приїхати на з’їзд.

Сей номер «Народу» містити буде: статтю Левицького, допис Марцинюка про еміграцію (прекрасна!), усю драгомановщину, кінець моєї статті про театр і ще дещо дрібного. Друга коректа буде Вам вислана (може, вже й вислана, я не знаю) – спішіться з відсилкою. Може би, заявити при кінці, що «Народ» яко періодичне видавництво завішується, передплатники за сей рік дістануть ще зошит, доповняючий зо змістом і титулом, а дальша доля видавництва залежати буде від ухвали з’їзду партійного. Як би-сьте на се згодилися, то законцінуйте таке послісловіє. Чи Ви ладите ще дещо до сього н-ра? Присилайте швидко!

Тут закроюю[ть]ся на нове видавництво, про котре поки що не маю права нічого Вам говорити, а як буде час, то напишу. Вашу заяву о переїзді в Коломию видрукуємо.

Цілую Вас і здоровлю всіх товаришів.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1507).

Датується орієнтовно на підставі помітки в автографі, очевидно, рукою М. І. Павлика.

Тільки вчора вернувся я з дороги на захід. – І. Франко повернувся з двотижневої поїздки до Кракова, Відня, Нюрнберга та Франкфурта.

…50 рублів, одержаних з Києва через Б. – Мається на увазі Богдан Кістяківський.

Що робити зо з’їздом? – Очевидно, йдеться про з’їзд радикальної партії, що мав відбутися на початку жовтня 1892 р. В ІЛ, ф. 3, № 1612, зберігається перепустка на з’їзд, датована 2 і 3 жовтня 1892 р. М. Павлик у листі до. М. Драгоманова від 23 вересня 1892 р. з Коломиї писав: «Франко радить не робити тепер з’їзду» (див.: Переписка, т. 7, с. 75).

Сей номер «Народу» містити буде… – Перераховані І. Франком матеріали були надруковані в «Народі» протягом 1892 р.

…заявити при кінці, що «Народ» яко періодичне видавництво завішується… – Така заява не була надрукована в «Народі».

Тут закроюються на нове видавництво… – Очевидно, це одна із перших згадок про майбутній журнал «Житє і слово», який почав виходити у 1894 р.

Вашу заяву о переїзді в Коломию видрукуємо. – Заява М. Павлика про переїзд до Коломиї була надрукована в журналі «Народ», 1892, № 18.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 344 – 345.