Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

42. Облога Білгорода (р. 997)

Іван Франко

Не було спокою Владимиру.

Рік у рік і літом і зимою

Напади робили печеніги,

Наче сарана та степовая.

І подався він до Новгорода,

Щоб зібрати численніше військо,

Степ очистити від печенігів, –

Вибрався й загаявся в чужині.

І почувши, що князя немає,

Вирушили літом печеніги,

Обступили Білгород довкола,

Розложивши білії намети.

Не дали нікому вийти з міста,

Ні до міста не дали входити.

І зачав у місті бути голод,

І не було від князя підмоги,

Та й він сам не йшов із Новгорода,

Бо ще війська не зібрав доволі.

Стоять печеніги, наче хмара,

Біла хмара, коло Білгорода,

А у Білгороді чорна доля,

Лютий голод зазирає в очі.

І зійшлись на віче горожани,

І сказали: «Годі нам чекати.

Від князя підмоги нам немає,

А тут смерть у очі заглядає.

То чи ліпше так нам умирати,

Чи те місто ворогам піддати?

Піддамо, то там котрих погублять,

А котрих живими полишають,

Нагодують, а може, й полюблять, –

А так з голоду всі помремо ми».

На ту раду всі вони пристали.

Та один був чоловік старенький,

Що на раді тій не був присутній;

Сей питав своїх сусідів любих:

«Чого люди віче там робили

Й що на вічу тому ухвалили?»

Відповів один, що був на вічу:

«Ухвалили, що не змога довше

В голоді в облозі нам держаться;

Ухвалили згідно завтра рано

Місто те віддати печенігам».

Се почувши, чоловік старенький,

Що від старості не міг ходити,

Посилає внука молодого,

Щоб покликав старшину міськую.

А як старшина прийшла до нього,

Він сказав їм ось якеє слово:

«Чув я, що не добре ви вгадали,

Передати місто печенігам».

А вони на теє відказали:

«Не було нам іншої поради,

А на голод способу немає».

Він на теє їм відповідає:

«Ще хто зна, чи має, чи немає.

А ви ось послухайте старого,

І не буде шкоди вам від того.

Зберіть в місті вівса хоч по жмені,

Зберіть меду хоч діжку прісного!»

Вони радо на раду пристали,

Вівса добру чвертку назбирали,

Але меду не знайшли ні крихти.

Аж пішли у князівську медуху

Й там знайшли боклагу добру меду,

Що була закопана в пивниці,

Аби мід уліті не псувався.

І велів старий овес змолоти,

На ніч добре літеплом налляти,

Аби вкис собі кисіль на рано;

Мід велів з крижок повитискати

І до бочки з літеплом налляти,

А посеред міста рівночасно

Викопать дві студні неглибокі.

А як рано сонце засвітало,

Обі студні вже були готові.

В одну вставлено кисіль у бочці,

В другу кадь з ситою медовою.

Тоді старшина послів зібрала

І до печенігів їх післала.

Стали посли серед печенігів

І такеє стали говорити:

«Вам гаразд, мабуть, отут стоїться,

Та не думайте, що вам удасться

Місто наше голодом зморити.

Можете ще й десять літ стояти,

Ми поживи будем досить мати».

А вже печенігам у облозі

Приходило дуже й дуже круто:

Воду мали, та не мали страви,

Доколичні села попалили.

То тепер самі терпіли голод,

І без паші коні їх здихали.

Але печеніги теж не труси,

Вони послам віри не діймали,

А що їм самим прийшлося круто,

Показать по собі не хотіли.

Але посли так сказали далі:

«Ми вам будемо ось тут за талі,

Десять нас у вас закладниками,

А ви виберіть з-між себе десять,

Хай ідуть вони у наше місто,

Хай побачать, як нам там живеться».

І прийшли у город печеніги,

Стали їм міщани говорити:

«І чого вам там себе губити?

Дармо думаєте, що удасться

Вам тут голодом нас заморити.

Маємо ми із землі поживу,

Можете і десять літ стояти.

Як не вірите, самі погляньте!»

Завели тоді їх до криниці,

Де розчин у бочці киселиці;

Стали з бочки черпать коновками,

З коновок у горшки наливати

І кисіль варити при огнищах.

А як киселю вже наварили,

Коло повних мисок посідали,

Самі їли й печенігам дали.

Потім до другої йшли криниці,

Зачерпали ситі медової,

Самі пили, пили й смакували,

І печенігам коштувать давали.

І сказали печеніги з дивом:

«Не ймуть віри тому князі наші,

Допоки самі не покоштують».

І налляли люди киселиці

У корчагу, а в другую меду

Печенігам тим на покоштунок,

І прийшли від них післанці в табір,

Оповіли все, на що дивились.

І кисіль зварили печеніги,

І покушали князі їх ласо,

Потім талії свої забрали,

А міщан пустили на свободу

І повіялись у дике поле.

Писано д[ня] 27 цвітня 1914.

Літописне оповідання про сю подію під р. 997 (ст. 92) – виглядає ось як:

Володимеру шедшю к Новугороду

По вѣръхниє всѣ на Печенѣга,

Бѣ бо рать велика бес пересту[па],

В то же время оувѣдаша Печенѣзѣ,

Яко князя нѣту, придоша и сташа около Бѣлагорода,

И не дадяхуть вылѣсти из града.

Бѣ бо голодъ великъ въ градѣ,

И не лзѣ (бѣ) Володимиру помочи, и не бѣ лзѣ пойти єму,

И єще бо ся бяхуть не собрали к нему вои,

Печенѣгъ же бѣ множьство много,

И оудолжиша ся остояче,

(И) вь град(ѣ) люди и бѣ гладъ [Р[укопис]: градъ] великъ.

И створиша вѣче вь град(ѣ) и рѣша:

«Се хочемь помрети от глада,

А от князя помочи нѣтъ.

Да луче ли ны оумрети, (или) вд(а)дим ся Печенѣгомъ?.

Да кого ли они живят, кого ли оумртвять,

(Луче ны, ниже вси) оуже помираємь от глада».

И тако свѣть створиша.

И бѣ же одинъ старѣць не былъ в вѣчи томь,

Въпрашаше: «Что ради створиша вѣче людьє?»

И повѣдаша єму, яко оутро

Хотять ся людьє передати Печенѣгомъ.

Се же слышавь посла по старѣишины градьскыя,

И рече имъ: «Слышахъ, яко хочете передати ся Печенѣгомъ».

Они же рѣша: «Не стѣрпять людьє голода».

И рече имъ: «Послушаите мене, не передаваите ся за три дни

И азъ что вы велю, и створите».

И они же ради (быша) и обѣщаша ся послушати,

И рече имъ: «Сберете по горьсти овса или пшеницѣ,

Или отробъ». Они же шедше ради снискаху.

И повелѣ же имъ створити цѣжь, в нем же варять кисель.

И повелѣ копати кладязь и вьставити тамо кадь,

И налья цѣжа (въ) кадь;

И повелѣ копати другии кл(а)дязь,

И вьставити тамо другую кадь.

Повелѣ имь искати меду;

Они же шедше взяша лукно меду,

Бѣ бо погребено вь княжи медуши, –

И повелѣ росытити воду велми

И вьльяти вь кадь и в друземь кладязѣ.

Тако на оутрѣя же послаша по Печенѣгы.

Горожани же рекоша шедше Печенѣгомъ:

«Поймете к собѣ тали наша,

А васъ до 10 мужь идете вь градъ,

И видите, что ся дѣєть вь градѣ нашемь».

Печенѣзи же радѣ бывше, мняще, яко хотять ся передать

А сами избраша лучшии мужи [У] р[укопису] дод[ано] зайве: въ град.]

И послаша я въ град, да розъглядають,

Что ся дѣєть вь градѣ оу нихъ…


Примітки

Оповідання про облогу Білгорода…

№ 405/11, арк. 1 – 5, автограф.

На цьому реконструкція віршованого староруського тексту у Франковому рукопису уривається. Закінчення цього літописного епізоду в Іпатіївському списку (Полное собрание русских летописей, т. 2, с. 112 – 114) має такий вигляд:

И придоша вь градъ, и рекоша людиє: «Почто губите себе? Коли можете перестояти нас? Аще стоите 10 лѣт, что можете створити намъ? Имѣмь бо кормьлю от земля. Аще ли не вѣруєте, да видите своима очима». И приведоша я кь кладязю, идѣже цѣжь, и почерпоша вѣдромъ, и льяху в ладкы, и варяху пред ними, и яко вариша пред ними кисель, и поємь я.

И приведоша къ другому кладязю, и почерпоша сыты, и почаша ясти первоє сами, потом же и Печенѣзѣ. И оудивишася рекоша: «Не имуть сему вѣрьѣ наши князи, аще не ядять сами». И людьє нальяша корчагу цѣжа и сыты от кладязя, и вдаша Печенѣгомь. Они же пришедше повѣдаша вся бывшая и вариша кисель. И яша князи Печенѣжьстии, и подивишася. И поємше талия своя, а онѣхъ пустивше. И вьсташа от града, и вь своя идоша.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 6, с. 177 – 182.